Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
  
Har du lyst å studere i utlandet?
Norges idrettshøgskole har mange avtaler med utenlandske universiteter. Studiestrukturen for bachelorprogrammet er tilrettelagt slik at høstsemesteret i 3. studieår gir gode muligheter for studentutveksling. Alle våre bachelorstudenter kan ta minst ett semester i utlandet som del av sitt studieprogram. (med unntak av faglærerutdanningen)

Internasjonalisering og studentmobilitet vil være et satsingsområde for Norges idrettshøgskole i årene framover. Vi ønsker å utvikle flere engelske studietilbud slik at flere utenlandske studenter ønsker å ta deler av sin utdanning ved NIH. Vi ønsker også å utvikle våre rutiner og avtaler med noen utenlandske universiteter. Det skal være enkelt for deg som student å reise ut. NIH har årlig studenter som velger å ta deler av studieprogrammet sitt i utlandet. Disse studentene gir tilbakemelding om svært givende og lærerike opphold. De viktigste motivasjonene for å studere i utlandet er dannelsesfaktorer som personlig utvikling/erfaring, kjennskap til andre land og kulturer og språklæring.

Ønsker du å studere i utlandet som en del av din studietid ved NIH? Ta kontakt med Internasjonalt kontor ved Studieavdelingen. Mulighetene fins der!

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no