Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
1BA111 Bevegelseslære (12 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
Emnekode1BA111
EmnenavnBevegelseslære
Studiepoeng12 sp
AnsvarligOla Eriksrud
TidspunktHøst og vår
Innledning

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter.

Fagområdet bevegelseslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike vitenskapsfag, som biomekanikk, anatomi og idrettsfysiologi.

Mål

Studentene skal:

  • Kunne gjøre rede for bevegelseslæren sin egenart, plass og funksjon.
  • Forstå hvordan anatomiske, fysiologiske mekaniske prinsipper ligger til grunn for bevegelsesmønstrenes utforming.
  • Analysere og vurdere bevegelsesløsninger i utvalgte idretter.
  • Gjennomføre en mekanisk og organisk analyse av en øving på tredemølle ved hjelp av video og databasert analyseverktøy.
Emner i kurset
Kurset går over to semester. Kurset gjennomføres i blokker der de ulike temaene avsluttes i løpet av en bestemt tid. Undervisningen vil foregå som fellesundervisning, klasseundervisning, gruppearbeid med veiledning og egenstudier der studentene skal arbeide med oppgaver i gruppe og som individuelt arbeid.
Vurdering

2 skriftlige eksamener a 2 timer i siste del av høst- og vårsemester. Gradert karakter. Vektes 2/3.
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

1 gruppearbeid (3-5 studenter per gruppe) med skriftlig presentasjon. Gradert karakter. Vektes 1/3:
Karakteren på gruppearbeidet kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres èn karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser og i samråd med studentene.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Kjernelitteratur

Dahl, H. A. & Rinvik, E. (2010). Menneskets funksjonelle anatomi: Med hovedvekt på bevegelsesapparatet (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Eriksrud, O. (2006). Anatomi: Basisår i idrettsvitenskap. Oslo: Norges idrettshøgskole.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Renstrøm, R. (1997). Kraft og bevegelse: Innføring i mekanikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Boka finner du her: BIBSYS Ask 

Tveit, P. (1987). Bevegelseslære: Idrett-kropp-teknikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

 

Anbefalt litteratur

Budowick, M. et al. (Ed.). (1992). Anatomisk atlas. Oslo: Universitetsforlaget.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Eriksrud, O. (2006). Anatomi: Muskler, ledd og leddbånd for hele kroppen (2. utg.). Oslo: Norges idrettshøgskole.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Eriksrud, O. (2006). Bevegelighet: Den funksjonelle muskelen. Oslo: Norges idrettshøgskole.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Holand, A. (2008). Bevegelsens årsak: Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Netter, F. (2003). Atlas of human anatomy (3rd ed.). Teterboro, N.J.: Icon Learning Systems.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Putz, R. & Pabst, R. (2006). Sobotta atlas of human anatomy: Volum 1. Head, neck, upper limb (14th ed.). München: Elsevier Urban & Fischer.
Volum 1 finner du her: BIBSYS Ask

Putz, R. & Pabst, R. (2006). Sobotta atlas of human anatomy: Volum 2. Trunk, viscera, lower limb (14th ed.). München: Elsevier Urban & Fischer.
Volum 2 finner du her: BIBSYS Ask

Sigmundson, H. & Pedersen, A. V. (2000). Motorisk utvikling: Nyere perspektiver på barns motorikk. Oslo: SEBU forlag.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Wærhaug, O. & Dahl, H. A. (2004). Bevegelsesapparatets funksjonelle anatomi: Arbeidsbok. Oslo: Cappelen akademisk forl.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

 

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no