Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
1BA137   Uteaktiviteter ( 9 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
Emnekode 1BA137
Emnenavn Uteaktiviteter
Studiepoeng 9 sp
AnsvarligBent Kvamme
TidspunktHøst og vår
Innledning

Emnet består av 5 deler. Temaer fra friluftsliv, ski, skøyter og orientering vil være hovedingredienser i emnet.

Det kreves 80 % aktiv deltakelse i hver del, med unntak fra de planlagte turene i friluftsliv og deler av emnet "Ridderuken" der det kreves 100 % aktiv deltakelse.

Mål

Sluttkompetanse

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for aktivitetenes egenart.
 • Kunne vise øvingsbilder i grunnleggende ferdighet i aktivitetene det gis opplæring i.
 • Kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Ha kjennskap til prinsipper for hvordan aktiviteter kan tilpasses ulike miljø og brukergrupper.

Prosessorientert kompetanse

Studentene skal:

 • Arbeide selvstendig og i grupper, bruke relevant litteratur og andre kilder til innhenting av kunnskap for å løse gitte oppgaver.
 • Arbeide med aktivitetene i grupper for å nå ulike pedagogiske mål.
 • Arbeide for å bedre ferdighet og forståelse i en aktivitet, og veilede andre til å bedre sin ferdighet.
Organisering og arbeidsformer
 • Lærerinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.
 • Studentinitiert opplæring (oppgavetimer), herunder gruppearbeid. Grupper vil ha tilgang på veiledning. Opplegget vil bli koordinert av en lærer, men ansvaret vil ligge hos studentene.
 • Egenstudier der studentene selv arbeider med ulike oppgaver.
 • Ulike oppgaver som skal legges frem for de andre studentene.
Vurdering

For hver av uteaktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått. For Ridderuka og Friluftsliv kreves 100 % oppmøte på opphold og turer.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter gis i orientering (25% av totalkarakteren)og ski/langrenn (25% av totalkarakteren). For skøyter og ski/alpint vurderes ferdighet til bestått/ikke bestått.
Didaktisk/PM: For skøyter og ski/alpint gis gradert karakter. Karakteren i skøyter utgjør 25% av totalkarakteren, og ski/alpint teller 15%.
Rapport: Ski/alpint gis gradert karakter, teller 10% av total karakter. For Ridderuka og friluftsliv vurderes rapportene til bestått/ikke bestått.
Logg/mappe: For ski/langrenn og orientering gis vurdering bestått/ikke bestått.

Alle deler må være bestått for å få bestått 1BA137 Uteaktiviteter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no