Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
SPM 360 Sportsjournalistikk 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet skal gi innblikk i hvordan sportsjournalistikk formidler idretten. Studentene vil bli satt inn i journalistikk som yrke og verktøy. Dette krever kunnskap om hvordan mediene arbeider og om forholdet mellom idrett og medier. I tillegg til slik kunnskap skal emnet gi praktiske ferdigheter innenfor journalistikk.
Faktaboks
EmnekodeSPM 360
EmnenavnSportsjournalistikk
Studiepoeng5 sp
AnsvarligDag Vidar Hanstad
TidspunktPeriode 4
Mål

Etter endt emne skal studentene:

  • Ha fått innsikt i hvordan sportsjournalistikken som formidlingsform har utviklet seg i Norge siden starten på 1900-tallet.
  • Ha fått et innblikk i hvordan idretten på ulike nivå håndterer mediene.
  • Ha fått et innblikk i hvordan journalister og fotografer tenker og planlegger sine reportasjer.
  • Kunne være i stand til å lage en avisartikkel bygget opp med tittel, ingress, brødtekst, mellomtitler og bildetekster.
Organisering og arbeidsformer
Arbeidsseminar, lærerstyrt med studentaktivitet.
Vurdering

Studentframføring (i løpet av emnet). Bestått/ikke bestått.

Gruppeoppgave der studentene lager avis/magasinreportasje fra et idrettsarrangement. Det vektlegges innhold og presentasjon. Bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

Andrews, Phil (2005): Sports journalism : a practical guide. - London : Sage. - s. 1-62.
BIBSYS Ask

Dahlèn, Peter (2006): Sport och medier : en introduktion. - Oslo: Høyskoleforlaget. - (Denne boken er under trykking når  pensumliste legges ut. Utvelgelse av kap. foretas ved emnets start). - Ca. 100 sider.
BIBSYS

Hanstad, D. V. (2001): Er sportsjournalister premissleverandører i idrettspolitikken? Om sportsjournalistenes forhold til idrettsutøvere, prestasjoner og idrettspolitikk. - I: Makt og avmakt i idrettslivet : om markedskrefter, offentlig politikk og idrettens autonomi : Statens idrettskonferanse 2001 : konferanserapport. - [Oslo] : Kulturdepartementet. - s.104-107.
BIBSYS Ask

Helland, Knut (2003): Sport, medier og journalistikk : med fotballandslaget til EM. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Sollie, R. (2005): Kritisk sportsjournalistikk i Norge. - I: Fred er ei det beste : festskrift : Hans B. Skaset 70 år / Dag Vidar Hanstad og Matti Goksøyr (red.). - Oslo : Gyldendal undervisning. - s.101-107.
BIBSYS Ask
 
 
 

Anbefalt litteratur

Eide, Martin (2004): Hodet på blokken : essays om journalistikk. - Oslo : Gyldendal akademisk.
BIBSYS Ask

Hammervold, Randi (2005): TV sport programmes : who is willing to pay for watching? / Randi Hammervold and Harry Arne Solberg. - Trondheim : Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole. - (TØH-serien ; 2005:6)
BIBSYS Ask

Sport og medier / [redaktører: Peter Dahlén, Matti Goksøyr, Lars Tore Ronglan]. - Oslo : Norges idrettshøgskole, [2004]. - (Moving bodies : mennesket i bevegelse ; 2(2004)nr 2). - s. 19-32, 72-87.
BIBSYS Ask