Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
SPM 224 Ledelse 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet gir en innføring i generelle perspektiver på ledelse, inkludert teorier om lederskap, makt og endring. Ledelse i frivillige organisasjoner og idrettsorganisasjoner behandles spesielt, blant annet ved å fokusere på styrets rolle og på forholdet mellom frivillige og ansatte. Emnet har også et element av praktisk ledelse, med basis i coaching som strategi for ledelse individuelt og i grupper.
Faktaboks
EmnekodeSPM 224
EmnenavnLedelse
Studiepoeng10 sp
AnsvarligKari Steen-Johnsen
TidspunktHøst
Mål

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om ulike perspektiver på ledelse og innsikt i hvordan de kan benyttes
  • Kunne analysere maktforhold i en organisasjon, blant annet basert på kjønn, alder og kompetanse
  • Ha kjennskap til spesifikke ledelsesutfordringer innenfor frivillige organisasjoner, herunder styrets funksjon og forholdet mellom frivillige og ansatte
  • Kunne gjøre rede for og benytte coaching som verktøy for ledelse av individer og grupper
  • Ha innsikt i og erfaring med egne forutsetninger som leder
  • Kunne identifisere og vise hvordan man skaper læring og utvikling i organisasjoner
Organisering og arbeidsformer
Studentaktivitet står sentralt. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike case både innenfor og utenfor den frivillige idretten, og knytter relevant teori til disse. Klassen vil bli delt inn i grupper, som skal arbeide med egen teamutvikling knyttet til en større oppgave.
Vurdering
Mappeevaluering der individuell rapport fra gruppens utviklingsarbeid og en skriftlig, teoretisk basert gruppeoppgave inngår. Graderte karakterer. Vektes 33 % og 67 %.
Kjernelitteratur

Bradshaw, P., Murray, V. and Wolpin, J. (1992): Do nonprofit boards make a difference? : An exploration of the relationships between board structure, process and effectiveness. - In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. - Vol. 21 (3), s. 227-249. - Biblioteket har ikke denne årgangen av dette tidskriftet).

Gjerde, Susann (2003): Coaching : hva - hvorfor - hvordan. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Golden-Biddle, K., Rao, H. (1997): Breaches in the boardroom: Organizational identity and conflicts of commitment in a nonprofit organization. - In: Organizational Science. - Vol. 8(6), s. 593-611. - Biblioteket har ikke dette tidsskriftet.

Jacobsen, Dag Ingvar (2007): Hvordan organisasjoner fungerer / Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik. -3. utg. - Bergen : Fagbokforl. - Kap 7-12.
BIBSYS Ask

Perspektiver på ledelse / Øyvind L. Martinsen (red.). - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2004. - Utdrag.
BIBSYS Ask

Seippel, Ørnulf (2003): Norske idrettslag 2002 : kunnskap, ledelse og styring. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning. - (Rapport / Institutt for samfunnsforskning ; 2003:7)
BIBSYS Ask