Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
TRL 230 Coaching 1 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Coaching 1 skal gi studentene et grunnlag for å kunne utøve bevisst lederskap i sin trenerrolle. Emnet gir innsikt i ledelsesteori og læringsteori med særlig relevans for idrettsfeltet. Trenerens rolle som del av gruppedynamikken i et praksisfellesskap er et viktig tema.
Faktaboks
EmnekodeTRL 230
EmnenavnCoaching 1
Studiepoeng10 sp
AnsvarligLars Tore Ronglan
TidspunktHøst
Mål

Studenten skal:

  • Kunne gjøre rede for og forstå grunnleggende teorier om ledelse og læring med særlig relevans for idrettsfeltet
  • Ha et pedagogisk kunnskapsgrunnlag som muliggjør bevisste idrettsdidaktiske overveielser
  • Kjenne til hvordan man kan tilrettelegge og variere læringssituasjoner i lys av idrettens egenart og deltakernes erfaringsbakgrunn
  • Kunne drøfte ledelsesutfordringer i barne-, ungdoms- og voksenidretten
Organisering og arbeidsformer
Veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsmåter, med individuelt arbeid, gruppearbeid og framlegg av oppgaver.
Vurdering
Individuell hjemmeeksamen over én uke. Studentene trekker oppgave. Besvarelsen skal maksimalt ha 3800 ord. Øvrige retningslinjer for besvarelsen vil bli oppgitt i undervisningen. Gradert karakter.
Kjernelitteratur

An introduction to sports coaching : from science and theory to practice / edited by Robyn L. Jones, Mike Hughes and Kieran Kingston. - London : Routledge, 2008. - (150 s.)
BIBSYS Ask

Ronglan, Lars Tore.(2008): Lagspill, læring og ledelse : om ballspillenes didaktikk. - Oslo: Akilles Forlag. - (180 s).
BIBSYS Ask

Coaching : læring og udvikling / Reinhard Stelter (red.). - København : Psykologisk Forlag, 2002. - (Erhvervspsykologiserien). - (240 s).
BIBSYS Ask