Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
SPM 310 Prosjektledelse 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet skal gi en innføring i prosjektledelse, herunder planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter. Det er et teoretisk og praktisk emne som baseres på at studentene utformer, planlegger og gjennomfører et prosjekt som gruppe. Prosjektet knyttes til å organisere et arrangement.

Faktaboks
EmnekodeSPM 310
EmnenavnProsjektledelse
Studiepoeng5 sp
AnsvarligHilde Rossing
TidspunktVår
Mål

Studentene skal:

  • Få kunnskap om prosjektledelse og de ulike faser som inngår i dette.
  • Få erfaring med å være med på og å lede prosjektarbeid.
  • Få innsikt i og erfaring med møteledelse.
  • Få økt innsikt i hvordan de selv fungerer i en prosjektgruppesammenheng.
  • Få teoretisk og spesifikk opplæring i hvem som gjør hva, når, hvor og hvorfor i et arrangement.
Organisering og arbeidsformer

Studentene utgjør en prosjektgruppe som planlegger, organiserer og gjennomfører et arrangement. Fellesundervisningen har form av felles prosjektmøter der studentene bytter på å lede møtene og får tilbakemeldinger på seg selv. I tillegg gis noe teorietisk undervisning om prosjektledelse. For øvrig fungerer emneansvarlig som veileder i prosjektgruppen.

Vurdering
80 % obligatorisk frammøte og bestått rapport.
Pensum
Andersen, Erling S. (2004): Målrettet prosjektstyring / Andersen, Grude, Haug. - 5. utg. - Bekkestua : NKI-forl.
BIBSYS Ask