Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
SPM 390 Fordypningsoppgave 15 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Fordypningsoppgaven skal gi mulighet til å fordype seg i et selvvalgt teorifelt. Det forventes at studentene setter seg inn i relevant litteratur og benytter denne i diskusjon av problemstillingen. Gjennom dette får studenten mulighet til å utdype sin forståelse av Sport Management.

Faktaboks
EmnekodeSPM 390
EmnenavnFordypningsoppgave
Studiepoeng15 sp
AnsvarligBerit Skirsted
TidspunktVår
Mål

Studenten skal:

  • Få økt teoretisk innsikt.
  • Få øvelse i å arbeide skriftlig på et godt faglig nivå med tema relatert til Sport Management.
Organisering og arbeidsformer

I begynnelsen av semesteret gis det to timer innføring i oppgaveskriving og valg av problemstilling og i midt i semesteret gis det to oppfølgingstimer felles.

Problemstillingen må godkjennes av emneansvarlig innen en gitt tidsfrist. Oppgaven bør være et litteraturstudium eller arbeid med lett tilgjengelige kilder, ikke eget empirisk arbeid.  Det gis fem timer veiledning pr. student.

Vurdering
Individuell skriftlig oppgave på maksimalt 25 sider. Gradert karakter.
Anbefalt litteratur
Studenten finner selv fram til relevant litteratur i samarbeid med lærer.