Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 237 Friluftsliv i skolen 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet går over 2 år med avsluttende vurdering i 3. studieår i bachelorprogrammet.

Med skolereformene på 90-tallet har friluftslivet fått en mer selvstendig plass i skolen. Det er derfor et stort behov for lærere med kompetanse innen faget.

  • Faktaboks
EmnekodeFKI 237
EmnenavnFriluftsliv i skolen
Studiepoeng5 sp
AnsvarligBørge Dahle
TidspunktPeriode 1 i 2. året og periode 3 i 3. året
Mål

Studentene skal:

  • Kjenne historiske, kulturelle, politiske og pedagogiske perspektiver knyttet til friluftsliv i Norge.
  • Forstå den økende urbaniseringa som bakgrunn for at friluftsliv spiller en viktig rolle i skolen.
  • Kunne legge til rette for lek og annen skapende virksomhet i naturen.
  • Forstå hvordan friluftslivet i skolen kan gi innsikt i samspillet mellom menneske og natur og skape grunnlag for utvikling av økologisk bevissthet gjennom ferdsel og opphold i naturen.
  • Kunne mestre et enkelt friluftsliv som inkluderer å ferdes i ulikt naturmiljø til ulike årstider, kunne gi førstehjelp, kameratredning og livberging, kunne velge ut og ta i bruk nødvendig utstyr og arbeidsmåter.
  • Kunne gi førstehjelp, kameratredning og livberging, kunne velge ut og ta i bruk nødvendig utstyr og arbeidsmåter.
Organisering og arbeidsformer
Undervisningen i friluftsliv foregår i løpet av en uke i 2. året og en uke i 3. året. Det vil legges vekt på studentaktive og problembaserte læringsformer.
Vurdering
Individuell- eller grupperapport. Nærmere retningslinjer ved undervisningsstart. Vurderes til bestått/ikke bestått.
Egenutviklingsplan og refleksjonsnotat vurderes til bestått/ikke bestått.
Kjernelitteratur
Legges opp i samarbeid med studentene.