Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 350 Idrettens skyggesider 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet vil ta opp samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til negative sider ved dagens idrett.
  • Faktaboks
EmnekodeIIS 350
EmnenavnIdrettens skyggesider
Studiepoeng5 sp
AnsvarligMari Kristin Sisjord
TidspunktPeriode 1
Mål

Studentene skal i løpet av emnet

  • Tilegne seg kunnskaper om utvalgte tema som avspeiler idrettens skyggesider slik som rasisme, utbrenthet, barnearbeid, juks, mobbing og trakassering
  • Kritisk kunne reflektere over forhold ved samfunnet og idretten som bidrar til utvikling av negative trekk ved dagens idrett
Organisering og arbeidsformer
Lærerstyrt undervisning i kombinasjon med gruppearbeid. I tillegg legges det opp til at studentene tar ansvar for å presentere lærestoff.
Vurdering
En ukes skriftlig gruppeeksamen hvor gruppene trekker oppgave. Besvarelsen bør ikke overstige 10 sider med 1.5 linjeavstand.
Anbefalt litteratur
Artikler i kompendium.