Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1BA 111 Bevegelseslære 12 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter.

Fagområdet bevegelseslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike vitenskapsfag, som biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi.

  • Faktaboks
Emnekode1BA 111
EmnenavnBevegelseslære
Studiepoeng12 sp
Ansvarlig Ola Eriksrud og Bjørn Morten Moss
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
Mål

Studentene skal:

  • Kunne gjøre rede for bevegelseslæren sin egenart, plass og funksjon.
  • Forstå hvordan anatomiske, fysiologiske, mekaniske prinsipper ligger til grunn for bevegelsesmønstrenes utforming.
  • Analysere og vurdere bevegelsesløsninger i utvalgte idretter.
  • Gjennomføre en mekanisk og organisk analyse av en øving på tredemølle ved hjelp av video og databasert analyseverktøy.
Organisering og arbeidsformer
Emnet går over to semester. Emnet gjennomføres i blokker der de ulike temaene avsluttes i løpet av en bestemt tid. Undervisningen vil foregå som fellesundervisning, klasseundervisning, gruppearbeid med veiledning og egenstudier der studentene skal arbeide med oppgaver i gruppe og som individuelt arbeid.
Vurdering

3 skriftlige eksamener a 2 timer fordelt utover året. Gradert karakter. Vektes 3/4.

1 gruppearbeid (6-8 studenter per gruppe) med skriftlig presentasjon. Gradert karakter. Vektes 1/4: Karakteren på gruppearbeidet kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres én karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser i samråd med studentene.

Kjernelitteratur

Dahl, Hans A. (1999): Menneskets funksjonelle anatomi : med hovedvekt på bevegelsesapparatet / Hans A. Dahl, Eric Rinvik. - Oslo : Cappelen akademisk forl.
BIBSYS Ask

Renstrøm, Reidun (1997): Kraft og bevegelse : innføring i mekanikk. - Kristiansand : Høyskoleforlaget.
BIBSYS Ask 

Tveit, Per (1987): Bevegelseslære : idrett-kropp-teknikk. - [Oslo] : Universitetsforlaget : Norges idrettshøgskole ; [Rud] : Norges idrettsforbund.
BIBSYS Ask

Eriksrud, Ola (2006): Anatomi : muskler, ledd og leddbånd for hele kroppen. - 2. utg. - [Oslo] : Norges idrettshøgskole.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Eriksrud, Ola (2006): Bevegelighet : den funksjonelle muskelen. - [Oslo] : Norges idrettshøgskole.
BIBSYS Ask

Wærhaug, Ola (2004): Bevegelsesapparatets funksjonelle anatomi : arbeidsbok / Ola Wærhaug og Hans A. Dahl. - [Oslo] : Cappelen akademisk forl.
BIBSYS Ask

Anatomisk atlas / Michael Budowick ... [et al.]. - Oslo : Universitetsforlaget, 1992.
BIBSYS Ask

Sobotta, Johannes (1994): Atlas of human anatomy / Sobotta. - 12th Engl. ed. / edited by R. Putz and R. Pabst. - Munich : Urban & Schwarzenberg, 1994. - Volum 1: Head, neck, upper limb.
BIBSYS Ask

Sobotta, Johannes (1994): Atlas of human anatomy / Sobotta. - 12th Engl. ed. / edited by R. Putz and R. Pabst. - Munich : Urban & Schwarzenberg, 1994. - Volum 2: Thorax, abdomen, pelvis, lower limb.
BIBSYS Ask