Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 380 Prosjektoppgave 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Det opprettes en avtale mellom studenten, Norges Idrettshøgskole og et særforbund, krets eller klubb (høyest mulig nivå) om et prosjektarbeid i idretten. Studenten tar utgangspunkt i sin praksis- gruppe/lag, og den valgte idretts egenart. (Studenten velger - sammen med praksisstedet - når denne perioden legges i studieløpet. Prosjektarbeid må være avviklet i god tid før fristen for innlevering). Praksisstedet stiller til disposisjon veileder/kontaktperson med minimum trener II kompetanse - gjerne høyere.
  • Faktaboks
EmnekodeTRL 380
EmnenavnProsjektoppgave
Studiepoeng10 sp
AnsvarligFordypningslærer
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
Forkrav 2. år bachelor trenerrollen
Mål

Studenten skal - i samarbeid med praksisstedet - i størst mulig grad anvende de analysemetoder som gis i studiet for å kartlegge kapasitet - og arbeidskrav for gitte objekt (-er) innenfor de delmål som blir satt for treningsperioden studenten er tilknyttet praksisstedet.

Studenten skal videre innhente det planarbeid som gjøres for praksisobjektene for perioden, være med på og vurdere gjennomføringen av treningsarbeidet, og vurdere nedlagt treningsarbeid av utøver (-e) gjennom rapportering av effekten eller utviklingen av det planlagte treningsopplegget.

Aktuelle kontrolltiltak/tester/analysemetoder gjennomføres i samarbeid med praksisstedet, og inngår som en del av grunnlaget for evaluering og vurderinger av gjennomførte treningsperiode. Resultater presenteres og diskuteres med aktuelle konklusjoner på nedlagte treningsarbeid.

Organisering og arbeidsformer

Prosjektarbeid skal i de idretter det er mulig, gjennomføres i gruppe (2 studenter, eventuelt 3).

Frister
Innen høstsemesteret slutt skal studentene ha godkjent av NIH`s veileder/ fordypningslærer en arbeids- og tidsplan (prosjektbeskrivelse) for gjennomføringen av praksisperioden. Innen medio mai skal prosjektarbeidet leveres etter kravene gitt for et vitenskapelig skriftlig arbeid.

Veiledning
Det gis fra NIH-ansatte tilbud om 10 timer veiledning per gruppe.

Vurdering
Prosjektarbeid. Utformes etter vitenskapelige kriterier for skriftlig arbeid. Omfang: 30-50 sider (1 ½ linjeavstand pluss referanser) Gradert karakter.