Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 221 Trener- og arrangementspraksis  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Norges Idrettshøgskole ved fordypningsansvarlig skal i samarbeid med student finne egnet praksissted gjennom særforbund, krets eller klubb.

I størst mulig grad skal studenten selv være trener og ha ansvar for oppfølging av en gruppe utøvere. Praksisen kan gjennomføres som gruppe (maks 2 studenter). Det skal være veileder med minimum trener II- kompetanse. Det skal skrives rapport fra praksisen etter nærmere gitte retningslinjer. Individuell rapport - vurdert til bestått/ikke bestått.

Likeledes skal studenten tilegne seg kunnskap om og erfaring med et idrettsarrangement i sin idrett. ( Arbeidsmengde - ca 20 arbeidstimer inkludert aktiv deltagelse ved gjennomføringen av arrangementet). Det skrives individuell rapport etter nærmere gitte retningslinjer, vurdert til bestått/ikke bestått.

  • Faktaboks
EmnekodeTRL 221
EmnenavnTrener- og arrangementspraksis
Studiepoeng5 sp
AnsvarligFordypningslærer
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
ForkravTRL 220 Fordypningsidrett (10 sp)
Organisering og arbeidsformer
Praksisen skal, om praktisk mulig, gjennomføres både i forberedelses- og konkurranseperioden. Det skal utarbeides en praksisrapport. Denne skal inneholde mål, rammebetingelser for praksisgruppen, treningsplan, gjennomføring med vurdering av hver økt og treningsperiode(-r).
Vurdering

Praksisrapport. Utformes etter vitenskapelig kriterier. Bestått/ikke bestått.
Rapport fra arrangementpraksis. Utformes etter retningslinjer gitt for skriftlig rapportering. Bestått/ikke bestått.

Anbefalt litteratur
Dette vil bli lagt frem i første semester for hver enkelt idrett. Omfanget er satt til 1000 - 1500 sider, avhengig av vanskelighetsgrad og type litteratur.