Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 210 Generell og spesiell treningslære 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet bygger på den grunnleggende undervisningen i generell treningslære som ble gjennomført det første studieåret. Hensikten med emnet er at studentene skal bli i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere trening med utgangspunkt i arbeidskravs- og kapasitetsanalyse.
  • Faktaboks
EmnekodeTRL 210
EmnenavnGenerell og spesiell treningslære
Studiepoeng5 sp
AnsvarligAsbjørn Gjerset
TidspunktPeriode 1
Mål

Etter emnet skal studenten kunne:

  • Gjøre rede for arbeidskravs- og kapasitetsanalyse.
  • Utarbeide og begrunne kravs- og kapasitetsanalyse for sin egen idrett. Denne skal ha en integrert og vitenskaplig forankring.
  • Gjøre rede for og benytte passende tester for kravs- og kapasitetsprofilering.
  • Utarbeide langsiktige og kortsiktige treningsplaner med vekt på det langsiktige perspektivet.
  • Gjennomføre trening etter utarbeidde treningsplaner.
  • Begrunne, dokumentere, analysere og evaluere trening.
Organisering og arbeidsformer
I emnet gis innledningsvis et antall forelesninger som omfatter et teoretisk underlag generelt for kunnskapsområdet og treningslære spesielt. Studentene arbeider etter dette under veiledning med å tilpasse sentrale begrep og prinsipper fra denne teoretiske basisen i en kravs- og kapasitetsanalyse av egen idrett samt treningsplanlegging av denne i et lengre og kortere tidsperspektiv der man søker mot optimering av prestasjoner. Under dette inngår arbeid med databasert treningsplanleggingsprogram. Studentene dokumenterer dette arbeidet og presenterer det i seminaret under emnet.
Vurdering
2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Pensum

Idrettens treningslære / Asbjørn Gjerset (red.). - Oslo : Universitetsforl., c1992. - s.83-170. - (97 sider).
BIBSYS Ask

Bahr, Roald (1991): Testing av idrettsutøvere / Roald Bahr, Jostein Hallén og Jon I. Medbø. - Oslo : Universitetsforlaget. - Kap. 1, 3, 6, 7. - (78 sider).
BIBSYS Ask

Enoksen, Eystein (2001): Trenerens rolle som barne- og ungdomsoppdrager og talentutvikler : hva sier forskningen og hvilke teoretiske perspektiver bygger den på? - [Oslo : E. Enoksen]. - Fageksamen, Dr.scient.-studiet - Norges idrettshøgskole, 2001. - (70 sider).
BIBSYS Ask

Tønnessen, Espen, m.fl. (2002): Arbeidskrav og utviklingstrapper i norsk toppidrett.  - Artikkel. - (12 sider). - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån).

Tønnessen, Espen, m.fl. (2004): Arbeidskrav og utviklingstrapp på 5000 meter løp i Friidrett - Artikkel. - (15 sider). - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån).