Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 201 Barn og unge, vekst og utvikling i et treningsperspektiv 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Grunnlaget for god fysisk prestasjonsevne og for god helse legges mens individet er i vekst. Kunnskap om menneskets vekst er derfor av betydning for å forstå hvordan ulike faktorer kan påvirke funksjonsevne og helse i oppvekstårene og senere.
  • Faktaboks
EmnekodeTRL 201
EmnenavnBarn og unge, vekst og utvikling i et treningsperspektiv
Studiepoeng5 sp
AnsvarligErnst Albin Hansen
TidspunktPeriode 2
Mål
Emnet skal gi studentene grunnlag for å forstå hvordan ulike faktorer - spesielt ulike former for fysisk trening - har betydning for prestasjonsevne og helse under oppveksten og i voksen alder.
Organisering og arbeidsformer
Forelesninger. Innlevering av oppgavebesvarelser.
Vurdering
2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Kjernelitteratur
Barns fysiske vekst og utvikling / Helge Dyre Meen. - Oslo : Norges idrettshøgskole, 2004. - Artikkelsamling. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån. Kjøpes i Akademika bokhandel ved NIH).
Anbefalt litteratur

Armstrong, Neil (1997): Young people and physical activity / Neil Armstrong and Joanne Welsman. - Oxford : Oxford University Press. -  (Oxford medical publications).
BIBSYS Ask