Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1BA 121 Idrett og samfunn 13 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Gjennom fordypningen "Idrett og samfunn" skal studentene tilegne seg kunnskap om relasjoner mellom idrett, individ, samfunn og kultur. Studiet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett i samfunnet. Temaene belyses med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettssosiologi, idrettsfilosofi, idrettspsykologi og idrettspedagogikk.

Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i idrettens egenart og i viktige forhold mellom idrett og samfunn og idrett, natur og miljø.

  • Faktaboks
Emnekode 1BA 121
EmnenavnIdrett og samfunn
Studiepoeng13 sp
AnsvarligMari Kristin Sisjord
TidspunktPeriode 1, 2 og 3
Mål

Studentene skal:

  • Gjøre seg kjent med ulike vitenskapssyn knyttet til studiet av idrett.
  • Kunne gjøre rede for sentrale trekk ved idrettens historiske utvikling.
  • Få innsikt i idrettens institusjonalisering.
  • Kunne gjøre rede for idrettens utbredelse og idrettsaktivitet relatert til sentrale sosiologiske perspektiver.
  • Kunne gjøre rede for psykologiske forhold knyttet til mestring, gruppeprosesser, lederskap og helse i idrettssammenheng.
  • Kunne gjøre rede for idrett som pedagogisk arena.
  • Få innsikt i hvordan idretten er organisert innen det offentlige og det frivillige.
  • Kunne gjøre rede for ulike filosofiske og etiske syn på idrett, herunder tema idrett og miljøtenkning. 
  • Utvikle evne til å arbeide selvstendig og i gruppe med tema knyttet til idrett og samfunn.
Organisering og arbeidsformer
Undervisningen vil foregå som fellesundervisning og oppfølging av studenter i mindre grupper.
Vurdering

Evalueringen skjer på grunnlag av en 3 timers individuell skriftlig eksamen og en gruppefremføring (poster, foredrag). Det gis gradert karakter for hver del, som teller likt i sluttkarakteren.

I evalueringen av gruppefremføringen vil innhold telle 2/3 og formidling 1/3. Det skal leveres inn et skriftlig manus i forbindelse med fremføringen.

Pensum

Idrettshistorie
Idretteshistorisk perspektiv : 1. års Bachelor / Matti Goksøyr (red). - Oslo : NIH. - Kompendium i Idrette og samfunn. - (Biblioteket ved NIH har ikke dette kompendiet. Fås kjøpt hos Akademika ved NIH).

Idrettsfilosofi
Loland, Sigmund (2002): Idrett og etikk : en innføring. - Oslo : Akilles.
BIBSYS Ask

Gilberg, Runar (1996): Gull, men ingen grønne skoger? : en vurdering av idretten i et økologisk perspektiv. - Rud : Norges idrettsforbund. - (Idrettens betydning for individ og samfunn : rapportserie ; bind. 17).
BIBSYS Ask

Idrettsosiologi
Idrettssosiologiske perspektiver : 1. år Bachelor / Mari Kristin Sisjord (red.)- Oslo : NIH. - Kompendium i Idrett og samfunn. - (Biblioteket ved NIH har ikke dette kompendiet. Fås kjøpt hos Akademika ved NIH).

Idrettspsykologi
Hassmén, Peter (2003): Idrottspsykologi / Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Johan Plate. - Stockholm : Natur och kultur.
BIBSYS Ask

Idrettspedagogikk
Pedagogikk og det idrettspedagogiske : introduksjon til et felt med et mangfold av forestillinger om kunnskap, ferdighet, undervisning, metodikk, læring og dannelse / Svein Kårhus (red). - Oslo : NIH. - Artikkelsamling i idrettspedagogikk, 1BA121. - (Biblioteket har ikke denne til utlån. Fås kjøpt ved Trykkeriet).