Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FAH 230  Helsefremmende fysisk aktivitet 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Sykdomsmønsteret i befolkningen er endret og flere av dagens helseutfordringer krever nye tilnærminger til folkehelsearbeid. Dette emnet handler om bruk av fysisk aktivitet som en del av helsefremmende arbeid på ulike arenaer.
  • Faktaboks
EmnekodeFAH 230
EmnenavnHelsefremmende fysisk aktivitet
Studiepoeng5 sp
AnsvarligMarit Sørensen
TidspunktPeriode 4
Forkrav FAH 210 Helse, kultur og samfunn I (10 sp)
Mål

Studentene skal:

  • Tilegne seg kunnskap om tenkemåter og pedagogiske tilnærminger innen helsefremmende arbeid.
  • Tilegne seg kunnskap om og innsikt i den rollen fysisk aktivitet kan ha som del av helsefremmende arbeid på ulike arenaer.
  • Tilegne seg kunnskap om strategier, metoder og arbeidsmåter i forhold til fysisk aktivitet som helsefremmende arbeid.
  • Tilegne seg kunnskap om ressursutvikling gjennom fysisk aktivitet - "empowerment".
  • Tilegne seg kunnskap om fysisk aktivitet i arbeidet med mental helse.
  • Demonstrere innsikt i prosjektarbeid med tilrettelegging av fysisk aktivitet som helsefremmende arbeid.
Organisering og arbeidsformer
Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, en del praktisk arbeid og utarbeiding og utprøving av praktiske opplegg.
Vurdering
Gruppeeksamen. Utarbeidelse av en begrunnet plan og beskrivelse av gjennomføring av et valgt helsefremmende prosjekt med vekt på fysisk aktivitet. Vurderes til bestått/ikke bestått.
Kjernelitteratur

Djupvik, Jakob Joh. (2000): Folkehelsearbeid : kommunal ressurskopling med vekt på bruk av fysisk aktivitet. - Oslo : Kommuneforl. - s. 4-144.
BIBSYS Ask

Naidoo, Jennie (2000): Health promotion : foundations for practice / Jennie Naidoo, Jane Wills. - 2nd ed. - London : Baillière Tindall. - Kap. 6, 8, 9, 11, 12 & 13.
BIBSYS Ask