Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 221 Ledelse 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet gir en innføring i ledelse som felt og noen sentrale ledelsesteorier samt hvordan frivillige organisasjoner ledes. Kjønn og ledelse, teamledelse og selv ledelse tas opp som egne tema. Human resource management med rekruttering av medarbeidere, utvelgelse og trening inngår også.

  • Faktaboks
EmnekodeSPM 221
EmnenavnLedelse
Studiepoeng5 sp
AnsvarligKari Steen-Johnsen
TidspunktPeriode 3
Mål

Studenten skal:

  • Tilegne seg kunnskap om ledelsesteorier, teambuilding, ferdigheter som inngår og holdninger, og arbeide med det i grupper.
  • Få kjennskap til ledelse av frivillige organisasjoner.
Organisering og arbeidsformer

Det vil hele tiden være stor grad av studentoppgaver som inngår. Undervisningen vil være en blanding av studentarbeid i grupper og forelesninger.

Vurdering
Mappeevaluering (2 oppgaver) på gruppenivå. En gruppeoppgave til bestått/ ikke bestått og en med gradert karakter.
Kjernelitteratur

Berg, Morten Emil (2002): Coaching : å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. - Oslo : Universitetsforl.
BIBSYS Ask

Jacobsen, Dag Ingvar (2002): Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i organisasjon og ledelse / Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl. - Kap.12.
BIBSYS Ask

Slack, Trevor (1997): Understanding sport organizations : the application of organization theory. - Champaign, Ill. : Human Kinetics.
BIBSYS Ask

Idrettens bevegelser : sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn / Ørnulf Seippel (red.). - Oslo : Novus forl., 2002. - s. 202-228.
BIBSYS Ask

Enjolras, Bernard (2005): Norsk idrett : organisering, fellesskap og politikk / Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl. - Oslo : Akilles.
BIBSYS Ask

Kompendium med de tekster som Waddington vil benytte seg av.

Litteraturliste vil bli supplert/oppdatert ved emnestart.