Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 223 Markedsføring, kommunikasjon og media  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet gir en innføring i praktisk arbeid med fagområdene markedsføring, kommunikasjon og media. Det vil gis grunnleggende kjennskap til sentrale modeller og teorier. Disse modellene vil anvendes i praktisk arbeid med markedsføring av idrett og andre helsefremmende tiltak, tjenester og produkter.

  • Faktaboks
EmnekodeSPM 223
EmnenavnMarkedsføring, kommunikasjon og media
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligLis Pedersen Strøm
TidspunktPeriode 4
Mål

Studenten skal:

  • Vise grunnleggende forståelse for markedsorientert tenkning.
  • Kjenne sentrale teorier og modeller innenfor fagområdet, samt kunne anvende disse i praktisk arbeid.
  • Kunne utarbeide markedsplaner for markedsføring av idrett og andre helsefremmende tiltak, tjenester og produkter.
  • Kjenne de tilgjengelige konkurransemidlene innenfor markedsstrategi, og basisteorier for anvendelsen av disse.
  • Vise forståelse for sentrale sammenhenger innenfor fagområdet.
  • Kunne utarbeide strategier og planer for arbeid med PR.
  • Kjenne sentrale fremgangsmåter ved samfunnskontakt og lobbyisme.
Organisering og arbeidsformer
Sentrale teorier og modeller gjennomgås i forelesninger. Parallelt med dette arbeider studentene med gruppeoppgave fra idretten hvor teoriene skal anvendes.
Vurdering
Innlevert gruppeoppgave som vurderes med gradert karakter.
Kjernelitteratur

Shank, Matthew D. (2005): Sports marketing : a strategic perspective. - 3rd ed. - Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall. - Kap. 1-2, 5-7, 9-10, 88-91, 99-101, 137-138, 249-250, 406-407, 408-420, 437-438, 510-511, 532-533.
BIBSYS Ask

Framnes, Runar (2001): Markedsføringsledelse / Runar Framnes og Hans Mathias Thjømøe. - 6. utg. - [Oslo] : Universitetsforl. - Kap. 3.
BIBSYS Ask

Allern, Sigurd (2001): Nyhetsverdier : om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser. - Kristiansand : IJ-forlaget. - Kap. 2 og 6.
BIBSYS Ask

Cappelen, Anders W. (1998): Bruk pressen : håndbok i hvordan din bedrift kan få positiv medieomtale, og unngå negativ oppmerksomhet. - [2. utg.]. - Oslo : InfoFokus. - Kap. 3, 10 og 11.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Allern, Sigurd (2001): Nyhetsverdier : om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser. - Kristiansand : IJ-forlaget. - Kap. 2 (s. 46-67) og 6.
BIBSYS Ask

Bang, Tor (2003): Informasjon og samfunnskontakt : en innføring / Tor Bang og Anne Rød. -Oslo : Abstrakt forl. - Kap. 1 og 11.
BIBSYS Ask

Cappelen, Anders W. (1998): Bruk pressen : håndbok i hvordan din bedrift kan få positiv medieomtale, og unngå negativ oppmerksomhet. - [2. utg.]. - Oslo : InfoFokus. - Kap. 3, 10 og 11.
BIBSYS Ask

Helland, Knut (2003): Sport, medier og journalistikk : med fotballandslaget til EM. - Bergen : Fagbokforl. - Kap. 5.
BIBSYS Ask

Goksøyr, M. & Olstad, F. (2004): Mellom folkeoppdragere og sensasjonspakk : et historisk perspektiv på medier og fotball. - I: Moving bodies : mennesket i bevegelse. - Vol. 2,  nr 2. - (Biblioteket har dette tidsskriftet kun som trykt utgave. Du må selv kopiere artikkelen).

Sport i avis : 7 analyser av norsk sportsjournalistikk / Thore Roksvold (red.). - Fredrikstad : Institutt for journalistikk, 1993. - s. 7-17, 133-146.
BIBSYS Ask

Østlyngen, Trine (1999): Journalistikk : metode og fag / Trine Østlyngen og Turid Øvrebø. - 2. utg. - Oslo : Ad notam Gyldendal. - Kap. 3 og 4 (s. 117-143).
BIBSYS Ask

Norsk Presseforbund (2001): Vær Varsom-plakaten : etiske normer for pressen. (http://www.nored.no/presseetikk/varsom.htm).

Alt unntatt boken Sport Marketing trykkes i eget kompendium ved NIH. - (Biblioteket ved NIH har ikke kompendiet til utlån. Kjøpes hos Akademika bokhandel ved NIH).