Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 321 Organisering av idrett internasjonalt 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet tar utgangspunkt i det faktum at internasjonale organisasjoner og internasjonalt samarbeid spiller en stadig viktigere rolle også for det nasjonale idrettslivet. Internasjonale idrettsorganisasjoner og deres oppgaver og rolle på idrettsområdet vil bli beskrevet. Funksjonene til offentlige overnasjonale institusjoner slik som EU og FN vil også bli diskutert. Et overordnet mål er å skape en forståelse av hvordan trekk ved det norske idrettslivet kan ses i sammenheng med den internasjonale konteksten.
  • Faktaboks
EmnekodeSPM 321
EmnenavnOrganisering av idrett internasjonalt
Studiepoeng10 sp
AnsvarligDag Vidar Hanstad
TidspunktPeriode 3 og 4
Mål

Studentene skal:

  • Få innsikt i hva som ligger i "globalisering" teoretisk og praktisk.
  • Få innsikt i internasjonale idrettsorganisasjoner (IOC, EOC, ANOC, WADA og de største internasjonale særforbundene).
  • Få en forståelse av hvordan den olympiske bevegelse (blant annet IOC, internasjonale forbund og nasjonale olympiske komiteer) fungerer i relasjon til hverandre.
  • Kjenne forholdet mellom internasjonale og nasjonale idrettsorganisasjoner.
  • Kjenne den generelle oppbyggingen av internasjonale institusjoner (EU, Europarådet, FN/UNESCO).
  • Vite hvordan de internasjonale institusjonene (EU, Europarådet, FN/UNESCO)engasjerer seg på idrettsfeltet.
  • Vite hvordan idretten nasjonalt og internasjonalt påvirkes av EU, Europarådet og UNESCO.
  • Ha forståelse i organisering innenfor bestemte emner som doping og internasjonale overgangsordninger.
Organisering og arbeidsformer
Emnet vil vektlegge studentmedvirkning og en diskuterende form. Caser vil bli brukt for å utdype forståelsen av de enkelte organisasjonene.
Vurdering
Individuell muntlig eksamen med gradert karakter. Studenten må dessuten medvirke i et idrettspolitisk seminar som vurderes individuelt til bestått/ikke bestått.
Kjernelitteratur

The Global politics of sport : the role of global institutions in sport / edited by Lincoln Allison. - London : Routledge, 2005. (Sport in the global society). - 190 sider.
BIBSYS Ask

Chappelet, Jean-Loup (2005): Strategic and performance management of Olympic sport organisations / Jean-Loup Chappelet, Emmanuel Bayle. - Champaign, Ill. : Human Kinetics. - s. 17-35.
BIBSYS Ask

Claes, Dag Harald (2004): Europeisk integrasjon / Dag Harald Claes og Tor Egil Førland. - 3. utg. [i.e. 2. utg.]. - Oslo : Gyldendal akademisk. - s.157-226.
BIBSYS Ask

Enjolras, Bernard (2003): Statlig idrettspolitikk i Norge og Frankrike. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning. - (Rapport / Institutt for samfunnsforskning ; 2003:8). - 42 sider.
BIBSYS Ask

Espelund, K. (2001): Hva er fotballen best tjent med - et fritt marked eller offentlig regulering? - I: Makt og avmakt i idrettslivet : om markedskrefter, offentlig politikk og idrettens autonomi : Statens idrettskonferanse 2001 : konferanserapport. - [Oslo] : Kulturdepartementet. - s. 93-95.
BIBSYS Ask

Girginov, Vassil (2004): The Olympic games explained : a student guide to the evolution of the modern Olympic games / Vassil Girginov and Jim Parry. - London : Routledge. - (Student sport studies). - 134-168.
BIBSYS Ask

Hanstad, Dag Vidar (2005): What is efficient doping control? : a study of procedures and their justification in the planning and carrying out of doping control in sport / Dag Vidar Hanstad og Sigmund Loland. - Oslo : Norwegian School of Sport Sciences. - s. 1-11.
BIBSYS Ask

Houlihan, B. (2004): Building an international regime to combat doping in sport. - In: Sport and international relations : an emerging relationship / [edited by] Roger Levermore and Adrian Budd. - London ; New York : Routledge. - (Sport in the global society). - s. 62-76.
BIBSYS Ask

Green, Mick (2005): Elite sport development : policy learning and political priorities / Mick Green and Barrie Houlihan. - London : Routledge. - s. 30-63.
BIBSYS Ask

Klausen, Arne Martin (1996): Lillehammer-OL og olympismen : et moderne rituale og en flertydig ideologi. - Oslo : Ad notam Gyldendal. - s. 40-52, 63-70. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne. Utsolgt fra forlaget)

Lee, S. (2004): Moving the goalposts: the governance and political economy of world football. - In: Sport and international relations : an emerging relationship / [edited by] Roger Levermore and Adrian Budd. - London ; New York : Routledge. - (Sport in the global society). - s.112-128.
BIBSYS Ask

Idrett og politikk : kampsport eller lagspill? / Per Mangset og Hilmar Rommetvedt (red.). - Bergen : Fagbokforl., c2002. - s.177-202.
BIBSYS Ask

Kulturdepartementet (1999): Idrettslivet i endring : om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet / Det Kongelige Kulturdepartement. - [Oslo] : Departementet, 1999. - (St.meld ; nr 14 (1999-2000)). - s. 17, 18, 66.
BIBSYS Ask

Sport worlds : a sociological perspective / Joseph Maguire ... [et al.]. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c2002. - 3-23.
BIBSYS Ask

Mason, D. S., Thibault, L., & Misener, L. (2006): An agency theory perspective on corruption in sport : the case of International Olympic Committee. - In: Journal of sport management. - Vol.20, s. 52-73.

Vest Christiansen, A (2005): The Legacy of Festina : patterns of drug use in European cycling snce 1998. -  In: Sport in History. - Vol 25, nr 3, s. 497-514.

Waddington, Ivan (2000): Sport, health and drugs : a critical sociological perspective. - London : E & FN Spon. - s.153-16.
BIBSYS Ask

NB: Undervisning/power point presentasjon er å anse som pensum.

Anbefalt litteratur

Jennings, Andrew (2006): Rått spill : FIFAs hemmelige verden. - Oslo : Press forl. - 320 sider.
BIBSYS Ask

Pound, Richard W. (2004): Inside the Olympics : a behind-the-scenes look at the politics, the scandals, and the glory of the games. - Canada : Wiley.
BIBSYS Ask