Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 350 Idrett og jus 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet skal gi kunnskap om sentrale juridiske spørsmål som knytter seg til organisert idrett i Norge i dag.
  • Faktaboks
EmnekodeSPM 350
EmnenavnIdrett og jus
Studiepoeng5 sp
AnsvarligGunnar Martin Kjenner
TidspunktPeriode 1
Mål

Studentene skal få:

  • Kunnskap om rettslig metode og sentrale rettsregler i offentlig forvaltning og idrettsforvaltning.
  • Kunnskap om på hvilke områder selvdømme gjelder innen idretten og når det er offentlig sak.
  • Tilegne seg innsikt i saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten, kontrakter i idretten, erstatning og idrett, skatt og idrett og straff og idrett.
Organisering og arbeidsformer
Emnene ovenfor vil bli belyst ved hjelp av forelesninger og ulike studentaktive arbeidsformer, både skriftlig og muntlig.
Vurdering
3 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Anbefalt litteratur

Norges idrettsforbund og olympiske komité: Lovhefte : ajourført etter vedtak på Idrettstinget ... / Norges idrettsforbund og olympiske komite. - Rud : Forbundet. - Siste utgave.
BIBSYS Ask

Idrett og juss / Gunnar-Martin Kjenner (red.). - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2004.
BIBSYS Ask