Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 213  Gruppepsykologi i idrett   5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet gir en grunnleggende innføring i gruppedynamiske fenomener og prosesser i idrettsgrupper. Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i og forståelse for samspill i grupper, egen rolle i grupper og hvordan en aktivt kan påvirke ulike gruppeprosesser.
  • Faktaboks
Emnekode IIS 213
Emnenavn Gruppepsykologi i idrett
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligNicolas Lemyre
TidspunktPeriode 4
Mål

Studenten skal:

  • Oppnå innsikt i og forståelse for grunnleggende gruppedynamiske strukturer, fenomener og prosesser.
  • Kunne tilrettelegge aktiviteter for å utvikle grupper og øke kohesjonen.
  • Få kjennskap til veiledning og coaching som en pedagogisk arbeidsform i arbeidet med utøvere og grupper.
  • Gjennom samhandling med andre skape forståelse for egen rolle og eget bidrag i en gruppe.
  • Settes i stand til å påvirke og maksimere individuell prestasjon i grupper.
  • Utvikle forståelse for effektiv ledelse i grupper.
  • Videreutvikle sine ferdigheter i å formidle idrettspsykologisk teori.
Organisering og arbeidsformer
Gjennomføringen av emnet vil skje gjennom fellesforelesninger, samlinger, gruppearbeid og selvstudium.
Vurdering
Innlevering av gruppebasert fagartikkel/essay til bestått/ikke bestått.
3 timers individuell eksamen med gradert karakter.
Kjernelitteratur

GCarron, Albert V. (2005): Group dynamics in sport / Albert V. Carron, Heather A. Hausenblas, Mark A. Eys. - 3rd ed. - Morgantown, W. Va. : Fitness Information Technology.
BIBSYS Ask

Høigaard, Rune (1999): Gruppepsykologi i idrett / Rune Høigaard, Per Arne Lidbom. - Kristiansand : Høyskoleforlaget.
BIBSYS Ask

Artikler vil bli utdelt i tillegg.

Anbefalt litteratur

Weinberg, Robert S. (2003): Foundations of sport and exercise psychology / Robert S. Weinberg, Daniel Gould. - 3rd ed. - Champaign, Ill.: Human Kinetics. - s.145-219.
BIBSYS Ask

Doing sport psychology / Mark B. Andersen, editor. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c2000. - s.93-103.
BIBSYS Ask