Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 220  Idrett i historisk perspektiv I   5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet bygger på en forståelse av idrett i forhold til individ/gruppe, samfunn og kultur i historisk perspektiv. Det vil bli lagt vekt på forståelse av idrettens historiske utvikling og idrettens ulike historiske roller.

  • Faktaboks
Emnekode IIS 220
Emnenavn Idrett i historisk perspektiv I
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligMatti Goksøyr
TidspunktPeriode 2
Mål

Studenten skal ut fra faglitteratur ha satt seg inn i sentrale idrettshistoriske problemstillinger, begrep og teoretiske perspektiver. Studenten skal kunne redegjøre for og diskutere hovedtrekk i den internasjonale idrettshistorien, samt mer spesifikt redegjøre for hvordan idretten har framstått i ulike historiske perioder.

Organisering og arbeidsformer

Emnet vil bli holdt i seminarform. Dvs. lærerstyrt fellesundervisning som forutsetter aktiv studentdeltakelse (5sp = 15-16 timer).

Gruppearbeid som innebærer forberedelse til studentpresentasjon blir en del av opplegget.

Vurdering

Et individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

Kjernelitteratur

Guttmann, Allen (2004): From ritual to record : the nature of modern sports/Allen Guttmann. -Updated with a new afterword. - New York : Columbia University Press.
BIBSYS Ask

Blom, K. Arne (1995): Idrottens historia : från antika arenor till modern massrørelse/ K. Arne Blom, Jan Lindroth. - Farsta : SISU Idrottsbøcker.
BIBSYS Ask