Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 221  Idrett i historisk perspektiv II   10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet bygger på en forståelse av idrett i forhold til individ/gruppe, samfunn og kultur i historisk perspektiv. Det vil bli lagt vekt på forståelse av idrettens historiske utvikling og idrettens ulike historiske roller. Emnet bygger på IIS 220, og er en videreutvikling av de problemstillinger som tas opp der; emnemessig og empirisk.
  • Faktaboks
Emnekode IIS 221
Emnenavn Idrett i historisk perspektiv II
Studiepoeng 10 sp
AnsvarligMatti Goksøyr
TidspunktPeriode 3
Bygger på IIS 220 Idrett i historisk perspektiv I (5 sp)
Mål

Studenten skal ha satt seg inn i følgende temaer:

  • den engelske sporten; i England og sett fra Norge
  • kulturdiffusjon/spredning av moderne idrett
  • nasjonal identitet og internasjonalisering
  • kjønn, media og kommersialisering i forhold til idrett
  • makt og politikk i norsk idrett
Organisering og arbeidsformer
Emnet vil bli avholdt i seminarform, som lærerstyrte fellesmøter med aktiv studentmedvirkning (10 sp = 30 t). I tillegg forutsettes studentene å gjennomføre gruppearbeid med forberedelse til studentframlegg på fellesmøtene.
Vurdering
Et essay på 2 sider over oppgitt emne vurderes til bestått/ikke bestått midtveis i emnet.
Et essay på 10 sider (1 1/2 linjeavstand pluss referanser) over et selvvalgt, godkjent emne, gradert karakter. Teller 2/3 av sluttkarakter. Gruppearbeid med muntlig presentasjon over oppgitt emne. Skriftlig underlag (maks 5 sider) må leveres. Muntlig og skriftlig arbeid vil veie likt. Gradert karakter. Teller 1/3 av sluttkarakter.
Kjernelitteratur

Goksøyr, Matti (2002): Fotball! : Norges fotballforbund 100 år / Matti Goksøyr, Finn Olstad. - [Oslo] : Norges fotballforbund.
BIBSYS Ask

Guttmann, Allen (1994): Games and empires : modern sports and cultural imperialism. - New York : Columbia University Press.
BIBSYS Ask

Pfister, Gertrud (2003): Cold War diplomats in tracksuits : The "Fräuleinwunder" of East German Sport. - In: Militarism, sport, Europe : war without weapons / editor J.A. Mangan. - London : Frank Cass. - (The European sports history review ; vol. 5). - s. 223-253.
BIBSYS Ask

Goksøyr, Matti (1996): "Vi gir alt for Norge" - om nasjonal reisning og kulturell tilhørighet : idretten som historisk arena for identitetsskapning. - Rud : Norges idrettsforbund.
BIBSYS Ask

Goksøyr, Matti (1996): Kropp, kultur og tippekamp : Statens idrettskontor, STUI og Idrettsavdelingen 1946-1996 / forfattere: Matti Goksøyr (red.), Espen Andersen, Kristin Asdal ; [bilderedaktør: Kristin Asdal]. - Oslo : Universitetsforl. - Kap.4 og 9.
BIBSYS Ask

De tre sistnevnte trykkes i et kompendium.

Anbefalt litteratur

Norsk idrettshistorisk årbok 1989/ utgitt av Norsk idrettshistorisk forening. - Oslo : Foreningen. - (Utvalgte deler)

Goksøyr, M.: "One certainly expected more from the savages" : The Anthropology days 1904. - In: International Journal of the History of Sport. - (Utleveres).

Bairner, Alan (2001): Sport, nationalism, and globalization : European and North American perspectives. - Albany, N.Y. : State University of New York Press. - (SUNY series in national identities)
BIBSYS Ask

Archetti, Eduardo (1994): Masculinity and football. - In: Game without frontiers : football, identity and modernity / edited by Robert Giulianotti, John Williams. - Aldershot : Arena.
BIBSYS Ask

Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra : radiosportens etablering och förgrening 1925-1995. - Stockholm : Stiftelsen etermedierna i Sverige. - (Skrifter utgivna av Stiftelsen etermedierna i Sverige ; 12)
BIBSYS Ask

Boka om idrettsanlegg / redaktør: Rolf Hofmo ; medarbeidere: Eyvind Alnæ ... [et al.]. - [Oslo] : Statens idrettskontor, [1947?]
BIBSYS Ask

Norsk idretts historie / Finn Olstad og Stein Tønnesson ; utgitt i samarbeid med Norges Idrettsforbund. - [Oslo] : Aschehoug, 1986-1987. - Bind 2: Folkehelse, trim, stjerner 1939-1986 / av Stein Tønnesson. 1986. - Kap.14: Hvem skal styre norsk idrett?
BIBSYS Ask

Goksøyr, M. (1999): Strateger på banen, lagspillere på sidelinjen? - I: Kunnskapsregimer : debatten om De nasjonale strateger / Erik Rudeng (red.). - Oslo : Pax. - (En Pax-bok)
BIBSYS Ask

Oriard, Michael (2001): King Football : sport and spectacle in the golden age of radio and newsreels, movies andmagazines, the weekly & the daily press [elektronisk ressurs]. - Chapel Hill : University of North Carolina Press.
BIBSYS Ask