Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 230  Sosiologiske perspektiver på idrett I  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Hensikten med emnet er å gi studenten en innføring i idrettssosiologiske problemstillinger, begreper og teoretiske perspektiv. Det fokuseres spesielt på teorier som anvendes i idrettssosiologien og hvordan disse er med på å belyse spørsmål idrettssosiologer er opptatt av.
  • Faktaboks
Emnekode IIS 230
Emnenavn Sosiologiske perspektiver på idrett I
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligMari Kristin Sisjord
TidspunktPeriode 1
Mål

Studentene skal:

  • Gjennom forelesninger, selvstendig arbeid og i gruppe utvikle grunnleggende forståelse for idrettssosiologisk tenkemåte.
  • Tilegne seg kunnskap om sentrale perspektiver i sosiologisk teori.
  • Tilegne seg innsikt i sentrale idrettssosiologiske problemstillinger.
  • Gjennom skriftlig arbeid vise evne til å arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til idrettsosiologisk teori og tenkemåte.
Organisering og arbeidsformer
Arbeidsformen vil variere mellom fellesundervisning, gruppearbeid og selvstudium. Det legges opp til 16 timer fellesundervisning vekslende mellom 2 og 3 timers økter. I tillegg legges det opp til gruppearbeid.
Vurdering
Studenten leverer inn en obligatorisk oppgave på 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser ved emnets slutt. Det gis gradert karakter.
Kjernelitteratur

Idrett, individ og samfunn : IIS 230 : 2. år bachlor  / Mari Kristin Sisjord (red). - Oslo : Norges idretthøgskole. - (Artikkelsamling). - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån. Fås kjøpt i Akademika bokhandel ved NIH).

Giddens, Anthony (2001): Sociology. - 4th ed. - Cambridge : Polity. - Kap. 1, 4 og 21.
BIBSYS Ask

Coakley, Jay J. (2003): Sports in society : issues & controversies . - 8th ed. - Boston : McGraw-Hill. - Kap. 1 og 2.
BIBSYS Ask