Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 240  Idrett, etikk og filosofi I  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet tar opp generelle filosofiske og spesielle idrettsfilosofiske problemstillinger, begrep og teorier.

Følgende tema vil bli belyst:

  • Normer og verdier i idretten (etikk og sosialfilosofi).
  • Ulike former for kunnskap og deres relevans for idrett (epistemologi).
  • Filosofiske grep og perspektiv (filosofisk teori og metode).
  • Faktaboks
Emnekode IIS 240
Emnenavn Idrett, etikk og filosofi I
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligJens Birch
TidspunktPeriode 2
Mål

I løpet av emnet skal studentene:

  • Utvikle forståelse for og innsikt i filosofi og idrettsfilosofi som fag.
  • Utvikle ferdigheter i å arbeide med idrettsfilosofiske spørsmål skriftlig og muntlig.
  • Utvikle en kritisk, søkende holding til idrett som en mangfoldig menneskelig praksis i endring.

Ved emneslutt skal studentene:

  • Kunne gjøre rede for grunnleggende filosofiske og idrettsfilosofiske problemstillinger.
Organisering og arbeidsformer

Lærerstyrte undervisningstimer med vekt på dialog. Gruppearbeid basert på gitte eller selvvalgte oppgaver. Individuelt arbeid med en idrettsfilosofisk problemstilling.

Vurdering

Et individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

Pensum

Idrettsfilosofi : IIS 240 / Sigmund Loland, Bjørn Bliksrud og Jens E. Birch (red). - Oslo : NIH, 2005. -Artikkelsamling. - (Biblioteket har ikke denne til utlån. Fås kjøpt i Akademika bokhandel ved NIH).

 

Descartes, René (1980): Meditasjoner over filosofiens grunnlag og andre tekster. - Oslo : Aschehoug. - (Thorleif Dahls kulturbibliotek). - (Biblioteket har ikke denne. Utsolgt fra forlaget)

Hume, David (1971): En avhandling om den menneskelige natur : i utvalg. - Oslo : Pax. - (Biblioteket har ikke denne. Utsolgt fra forlaget)

 

Nietzsche, Friedrich (1974): The gay science : with a prelude in rhymes and an appendix of songs / Translated, with commentary, by Walter Kaufmann. - [1st ed.]. - New York : Random House. - S. 181-182. - (Biblioteket har ikke denne. Utolgt fra forlaget). 

 

Svendsen, Lars Fr. H. (2003): Hva er filosofi? - Oslo : Universitetsforl. - (Hva er ; 2)
BIBSYS Ask