Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 241  Idrett etikk og filosofi II   10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet som bygger på IIS 240 gir en fordypning i idrettsfilosofiske problemstillinger, begrep og teorier.

Følgende tema vil bli belyst:

 • Idrettens egenart - om lek, spill og idrett.
 • Idrettens betydning for individ og samfunn.
 • Kropp, kunnskap og ferdigheter - kunnskapsteoretiske perspektiv.
 • Idrett, prestasjonsteknologi og framskritt - etiske perspektiv.
 • Idrett og økologi - alternative og bærekraftige former for idrett
  filosofisk veiledning i idrett.
 • Faktaboks
Emnekode IIS 241
Emnenavn Idrett etikk og filosofi II
Studiepoeng 10 sp
AnsvarligJens Birch
TidspunktPeriode 4
Bygger påIIS 240 Idrett etikk og filosofi I (5 sp)
Mål

I løpet av emnet skal studentene:

 • Utdype forståelsen for og innsikten i idrettsfilosofi som fag.
 • Videreutvikle ferdigheter i å formulere og besvare idrettsfilosofiske spørsmål skriftlig og muntlig.
 • Videreutvikle en kritisk, søkende holding til idrett som en mangfoldig menneskelig praksis i endring.

Ved emneslutt skal studentene:

 • Kunne formulere og diskutere på kritisk og systematisk vis
  idrettsfilosofiske problemstillinger.
Organisering og arbeidsformer

Lærerstyrte undervisningstimer med vekt på dialog. Gruppearbeid basert på gitte eller selvvalgte oppgaver. Individuelt arbeid med en idrettsfilosofisk problemstilling.

Vurdering

Et individuelt skriftlig essay (10 sider 1 1/2 linjeavstand pluss referanser) over et selvvalgt godkjent emne, gradert karakter.
Skriftlig gruppearbeid over oppgitt emne, som blir gjenstand for en presentasjon med vurdering til bestått/ikke bestått.

Pensum

Idrettsfilosofi : IIS 241 / Sigmund Loland  og Bjørn Bliksrud (red). - Oslo : NIH, 2005. - Artikkelsamling. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån. Kjøpes i Akademika bokhandel ved NIH).

Anbefalt litteratur

Doping : forfængelighed eller præstationstrang : en debatbog om doping og livsstil / redaktion: Morten Mølholm Hansen ... [et al.]. - Brøndby : Anti Doping Danmark, 2004.- (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån. Ingen bibliotek får kjøpe den iflg. Anti Doping Danmark).