Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 310  Olympisk historie og ideologi  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet gir en innføring i olympisk historie og ideologi med vekt på de moderne olympiske leker fra 1896 til i dag. Følgende tema vil bli belyst:

  • Pierre de Coubertin og olympismen.
  • Olympisk historie med vekt på lekenes opprinnelse og politiske og kulturelle rolle i det 19. og 20. århundret.
  • De olympiske leker i dag: status og utfordringer.
  • Faktaboks
Emnekode IIS 310
Emnenavn Olympisk historie og ideologi
Studiepoeng5 sp
AnsvarligMatti Goksøyr
TidspunktPeriode 1
Mål

I løpet av emnet skal studentene:

  • Utvikle innsikt i olympisk historie og ideologi.
  • Utvikle evnen til kritiske og systematiske analyser av de olympiske leker.

Ved emneslutt skal studentene:

  • Kunne redegjøre på kritisk og systematisk vis for problemstillinger knyttet til de olympiske leker.
Organisering og arbeidsformer

Lærerstyrte undervisningstimer med vekt på dialog. Gruppearbeid basert på gitte eller selvvalgte oppgaver. Individuelt arbeid med en valgt problemstilling.

Vurdering
Et individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.
Anbefalt litteratur

Post-Olympism? : questioning sport in the twenty-first century / edited by John Bale and Mette Krogh Christensen. - Oxford : Berg, 2004. - (Global sport cultures).
BIBSYS Ask