Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 320 Idrett og populærkultur  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet vil behandle framstillingen og opplevelsene som blir og har blitt skapt av idrett i populærkulturen; litteratur, film, og musikk m.m.

  • Faktaboks
Emnekode IIS 320
EmnenavnIdrett og populærkultur
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligMatti Goksøyr
TidspunktPeriode 1
Mål

I løpet av emnet skal studentene:

  • Utvikle evne til å analysere hvordan idrett er blitt framstilt i ulike former for populærkultur før og nå.
  • Kunne reflektere over framstillingen og opplevelsen av idrett i populærkulturen, og hvordan denne har utviklet seg, i Norge og internasjonalt.

Ved emneslutt skal studentene:

  • Kunne redegjøre faglig for problemstillinger knyttet til idrett og populærkultur.
Organisering og arbeidsformer

Arbeidsseminar, lærerstyrt med studentaktivitet.

Vurdering

Studentframføring (i løpet av emnet). Bestått/ikke bestått
Essay, innlevert ved emneslutt over selvvalgt populærkulturelt verk (maks 5 s + referanser, 1,5 linjeavstand) (Se pensum). Gradert karakter.

Pensum

Branston, Gill (2003): The media student's book / Gill Branston and Roy Stafford. - 3rd ed. -London : Routledge.
BIBSYS Ask

I tillegg velger studenten en eller flere framstillinger (bøker eller filmer) hun eller han vil arbeide grundigere med. Valgene skal godkjennes av lærer.