Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 390 Essay 15 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet innebærer arbeid under veiledning med en selvvalgt problemstilling relatert til ett eller flere av de fire hovedtemaene i IIS.

  • Faktaboks
Emnekode IIS 390
EmnenavnEssay
Studiepoeng15 sp
AnsvarligMatti Goksøyr
TidspunktPeriode 1 og 2
Mål

I løpet av arbeidet med essayet skal studentene:

  • Utvikle forståelse for og innsikt i de valgte tema relatert til IIS.
  • Utvikle ferdigheter i å arbeide skriftlig på et godt faglig nivå med tema relatert til IIS.
Organisering og arbeidsformer

Det gis to økter med gruppeveiledning à 2 timer hvert semester. Studentene velger selv problemstilling som må godkjennes av fagpersonell innen en gitt tidsfrist hvert semester. Oppgaven bør være et litteraturstudium eller arbeid med lett tilgjengelige kilder, ikke et eget empirisk arbeid.

Vurdering

Et individuelt essay på maksimalt 25 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

Anbefalt litteratur
Studentene finner selv fram til relevant litteratur i samarbeid med lærer.