Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IBI 212 Arbeidsfysiologi I 5 sp 
(Exercise Physiology )
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning. Det er to hovedemner, utholdenhet og muskelstyrke, og innenfor disse skal det belyses hvilke fysiologiske tilpassninger som skjer under ulike typer arbeid og hvilke faktorer som begrenser arbeidets størrelse. Ved hjelp av praktisk laboratoriearbeid demonstreres hvordan disse egenskapene kan testes og hvilken usikkerhet som er forbundet med slike målinger.
 • Faktaboks
EmnekodeIBI 212
EmnenavnArbeidsfysiologi I
Studiepoeng5 sp
Ansvarlig Frank Ingjer
TidspunktPeriode 3
Bygger på IBI 210 Humanfysiologi (10 sp)
Mål

Studentene skal på grunnlag av forelesninger, faglitteratur, praktisk laboratoriearbeid og arbeid med oppgaver kunne redegjøre for:

 • Sammenhengen mellom hjertefrekvens, oksygenopptak og arbeidsbelastning.
 • Sammenhengen mellom energisubstrat og arbeidsbelastning.
 • Hvordan man måler oksygenopptak.
 • Bestemmende faktorer for maksimalt oksygenopptak.
 • Sammenhengen mellom laktatproduksjon/eliminasjon og arbeidsbelastning.
 • Hvordan man kan måle anaerob kapasitet.
 • Bestemmende faktorer for anaerob kapasitet.
 • Sammenhengen mellom muskeltverrsnitt og styrke.
 • Sammenhengen mellom fibertypesammensetning og styrke.
 • Hvordan man kan måle styrke med frie vekter.
 • Hvordan man kan måle styrke med isokinetiske og isometriske tester.
 • Sammenhengen mellom prestasjon i ulike styrketester.
 • Usikkerhet knyttet til de ulike målinger som foretas under laboratorieøvelsene.
Organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, laboratorieøvelser og rapporter. Emnet omfatter to temaer:

 • Utholdenhet (3 sp): Melkesyreprofil, maksimalt oksygenopptak, maksimal hjertefrekvens og anaerob kapasitet.
 • Muskelstyrke (2 sp): Testing av 1 RM med frie vekter, isokinetiske styrketester og isometriske styrketester med måling av hastighet på kraftutvikling.
Vurdering
Det kreves 100 % fremmøte på laboratorieøvelsene. Det skal utarbeides 2 rapporter hvor studentene jobber i grupper på 2-3 studenter. Rapportene bedømmes med gradert karakter og rapporten om utholdenhet teller 3/5 og rapporten om muskelstyrke teller 2/5.
Kjernelitteratur

Arbeidshefte med beskrivelser av laboratorieøvelser( blir utdelt ved studiestart).

McArdle, William D. (2001): Exercise physiology : energy, nutrition, and human performance / William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch. - 5th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
BIBSYS Ask

Physiological testing of the high-performance athlete / J. Duncan MacDougall, Howard A. Wenger, Howard J. Green, editors. - 2nd ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics Books, c1991.
BIBSYS Ask

Bahr, Roald (1991): Testing av idrettsutøvere / Roald Bahr, Jostein Hallén og Jon I. Medbø. - Oslo : Universitetsforlaget.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Arbeidshefte med beskrivelser av laboratorieøvelser (blir utdelt ved studiestart).