Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IBI 221  Metoder i bevegelsesanalyse I   5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet gir en innføring i hvordan man kan gjennomføre kinematiske analyser av forskjellige idrettsøvelser ved hjelp av video. I tillegg vil konsept om målinger av elektriske signal gjennom analog til digital omforming bli introdusert og demonstrert med kraft, electromyografi (EMG) og andre typiske idrettsvitenskaplige instrumenter.
  • Faktaboks
Emnekode IBI 221
Emnenavn Metoder i bevegelsesanalyse I
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligVidar Jakobsen
TidspunktPeriode 1
Mål

Studentene skal:

  • Kunne gjennomføre en 2D kinematisk analyse av en øvelse eller en analyse av et ballspill ved hjelp av video- og databasert analyseverktøy.
  • Kunne gjennomføre en enkel analyse av muskelbruk i en øvelse ved hjelp av EMG og andre analoge signaler.
  • Kjenne til generell signalbehandling for kraftmålinger.
Organisering og arbeidsformer
Laboratorieøvelser (2 stk.) som består av en teoridel, en praktisk del og rapportskriving.
Undervisningen vil være en kombinasjon av plenumsundervisning (obligatorisk) og gruppearbeid hvor studentene jobber i grupper på 3-5 studenter.
Vurdering
Laboratorierapporter vurderes til bestått/ikke bestått. 80 % frammøte på begge lab. øvelsene.
Kjernelitteratur

Metoder i bevegelsesanalyse : kompendium I og II / Vidar Jakobsen m. fl. - Oslo : Norges idrettshøgskole. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån).

Larsen, Øyvind: Retningslinjer for bevegelsesanalyse: ballspill. - Internt notat. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån).

 

Kamp- og spilleranalyse / Øyvind Larsen og Egil Olsen. - Oslo, NIH. - (Internt kompendium). - (Biblioteket ved NIH har ikke denne).

 

Artikkelsamling.

Anbefalt litteratur
Research methods in biomechanics / D. Gordon E. Robertson ... [et al.]. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, 2004.
BIBSYS Ask