Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IBI 311 Arbeidsfysiologi II 5 sp 
(Exercise Physiology )
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan submaksimale/indirekte tester kan brukes til å beregne maksimal arbeidskapasitet, hvordan kroppen fungerer under ekstreme forhold og hvordan man kan teste hurtighet, spenst og muskeltretthet. Studentene velger å fordype seg i 2 av de 3 temaene. I teoridelen belyses de fysiologisk grunnleggende forutsetninger som øvelsene bygger på.
  • Faktaboks
Emnekode IBI 311
EmnenavnArbeidsfysiologi II
Studiepoeng5 sp
AnsvarligFrank Ingjer
TidspunktPeriode 4
ForkravIBI 212 Arbeidsfysiologi I (5 sp)
Mål

Studentene skal på grunnlag av forelesninger, faglitteratur, praktisk laboratoriearbeid og skriving av rapporter kunne redegjøre for:

  • Hvordan testene gjennomføres i praksis.
  • Hvordan testresultater beregnes.
  • Hva som bestemmer testresultatet.
  • Usikkerhet knyttet til de ulike målingene.
  • Viktige forutsetninger som må være oppfylt for at resultatene skal være valide og reproduserbare.
Organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, laboratorieøvelser og rapporter.
Studentene velger to av følgende temaer:

Tema 1: Arbeid under ekstreme forhold (2 øvelser):
 1.1 Kuldeprovokasjon
 1.2 Eksponering til mellomstor høyde (2000 moh)

Tema 2: Indirekte tester for maksimalt oksygenopptak (2 øvelser):
  2.1 IHT eller Beep test og 3000 m baneløp
  2.2 Åstrand-Rhyming sykkelergometer test og måling av maksimalt oksygenopptak

Tema 3: Muskelfunksjon
  3.1 Hurtighet og spenst
  3.2 Muskeltretthet

Det må ha meldt seg minst 8 studenter til de enkelte øvelsene for at de skal bli gjennomført. Påmelding til de ulike øvelsene skjer i første time. Beskrivelsen av øvelsene blir utdelt ved emnestart.

Vurdering
Det kreves 100 % fremmøte på laboratorieøvelsene. Det skal utarbeides rapporter hvor det jobbes i grupper på 2-3 studenter. Rapportene bedømmes med graderte karakterer, og  rapportene fra hvert av temaene teller likt. Ut fra en samlet vurdering vil det bli gitt en gradert karakter.
Kjernelitteratur

Arbeidshefter med beskrivelser av laboratorieøvelser (blir utdelt ved studiestart)    

McArdle, William D. (2001): Exercise physiology : energy, nutrition, and human performance / William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch. - 5th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
BIBSYS Ask

Physiological testing of the high-performance athlete / J. Duncan MacDougall, Howard A. Wenger, Howard J. Green, editors. - 2nd ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics Books, c1991.
BIBSYS Ask

Bahr, Roald (1991): Testing av idrettsutøvere / Roald Bahr, Jostein Hallén og Jon I. Medbø. - Oslo : Universitetsforlaget.
BIBSYS Ask

Textbook of work physiology : physiological bases of exercise / Per-Olof Åstrand ... [et al.]. - 4th ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c2003.
BIBSYS Ask