Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IBI 313  Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening   5 sp 
(Physiological adaptation to endurance training )
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer utholdenheten. Emnet behandler grundig hvilke faktorer som bestemmer kroppens maksimale energiomsetning og hvilken betydning disse har for prestasjonen i ulike aktiviteter.

De to sentrale temaene i emnet er:

  • hvordan energistoffskiftet påvirkes av ulike former for utholdenhetstrening og dermed hvordan trening påvirker utholdenhet og yteevne
  • hvilke faktorer som stimuler og regulerer de treningsinduserte endringene i energistoffskiftet
  • Faktaboks
Emnekode IBI 313
Emnenavn Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligJostein Hallén
Tidspunkt Periode 4
Bygger påIBI 202 Muskelbiologi og mekanikk (5 sp), IBI 210 Humanfysiologi (10 sp) og IBI 212 Arbeidsfysiologi I (5 sp)
Mål

Studentene skal på grunnlag av forelesninger, faglitteratur og diskusjonsgrupper:

  • ha kjennskap til hvilke fysiologiske faktorer som er bestemmende for utholdenheten i ulike type aktiviteter
  • forstå hvilke faktorer som bestemmer kroppens maksimale energiomsetning
  • forstå hvilke mekanismer som ligger til grunn for kroppens effektivitet
  • kunne gjøre rede for hvordan kroppens energiomsetning og effektivitet påvirker yteevnen
  • kunne gjøre rede for hvordan kroppens fysiologiske system påvirkes av ulike former for utholdenhetstrening og hvilke konsekvenser det har for yteevnen i ulike typer aktiviteter
Organisering og arbeidsformer
Forelesninger (16 timer), oppgaveløsning, diskusjonstimer (16 timeplanstimer + egenstyrt tid).
Vurdering
2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Kjernelitteratur

Hallén, Jostein (2004): Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening. - [Oslo] : Norges idrettshøgskole. - (Biblioteket har ikke denne til utlån. Fås kjøpt hos Trykkeriet).

Intensitetsstyring ved utholdenhetstrening 1-2 artikler som ikke er bestemt. 

Deler av
McArdle, William D. (2001): Exercise physiology : energy, nutrition, and human performance / William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch. - 5th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. - (Se egen veiledning)
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur
Andre bøker i arbeidsfysiologi/Exercise physiology.