Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IBI 314  Fysiologisk adaptasjon til styrketrening   5 sp 
(Physiological adaptation to strength training )
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer muskelens kontraktile egenskaper. Emnet behandler grundig hva som bestemmer muskelens funksjonelle kapasitet og hvilken betydning disse har for prestasjonen i ulike aktiviteter.

De to sentrale temaene i emnet er

  • hvordan det nevromuskulære systemet påvirkes av ulike typer for styrketrening og hvordan dette påvirker vår evne til å utvikle kraft
  • hvilke faktorer som stimuler til vekst av muskulatur, endringer i bindevev og ben som følge av styrketrening
  • Faktaboks
Emnekode IBI 314
Emnenavn Fysiologisk adaptasjon til styrketrening
Studiepoeng 5 sp
AnsvarligTruls Raastad
Tidspunkt Periode 3
Bygger påIBI 202 Muskelbiologi og mekanikk (5 sp), IBI 210 Humanfysiologi (10 sp) og IBI 212 Arbeidsfysiologi I (5 sp)
Mål

Studentene skal på grunnlag av forelesninger, faglitteratur og diskusjonsgrupper

  • ha kjennskap til hvilke faktorer som bestemmer muskelstyrke
  • forstå hvordan muskelen, bindevev og knokler påvirkes ved styrketrening
  • forstå hvordan muskelaktiveringen påvirkes ved styrketrening
  • kunne gjøre rede for hvordan endringene forårsaket av styrketrening påvirker yteevne
  • kunne gjøre rede for hvilke effekter styrketrening kan ha på eldre
  • kunne gjøre rede for hvilke faktorer som fører til muskelvekst
Organisering og arbeidsformer
Forelesninger (16 timer), oppgaveløsning, diskusjonstimer (til sammen 16 timeplanstimer + egenstyrt tid).
Vurdering
2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Kjernelitteratur

Raastad, Truls (2005): Fysiologisk adaptasjon til styrketrening. - 4. utg. - [Oslo] : Norges idrettshøgskole.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Strength and power in sport / edited by Paavo V. Komi. - 2nd ed. - Oxford : Blackwell, 2003. - (The Encyclopaedia of sports medicine : an International Olympic Committee publication ; in collaboration with the International Federation of Sports Medicine, vol. 3)
BIBSYS Ask