Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FAH 330 Idrettsmedisin 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Idrettsskader utgjør om lag en sjettedel av alle personskader i Norge, og representerer følgelig et betydelig problem - for idretten, for den enkelte som rammes og i samfunnsøkonomisk perspektiv. Skader påvirker trenings- og prestasjonsevne, og kan føre til fremtidige helseproblemer. Trenere og idrettsledere kan bidra til å forebygge skader, til å gi akuttbehandling dersom skaden skulle være ute, og til - i samarbeid med helsepersonell - å forberede idrettsutøvere på å komme tilbake til sin idrett etter en skade. Dette emnet har som formål å sette treneren i stand til å fylle disse tre rollene.
  • Faktaboks
Emnekode FAH 330
EmnenavnIdrettsmedisin
Studiepoeng5 sp
AnsvarligThor Einar Andersen
TidspunktPeriode 2
Mål

Studenten skal kunne:

  • Gjøre rede for hva som kjennetegner og forårsaker de viktigste skadetypene - muskelskader, leddbåndskader, bruskskader, skjelettskader og seneskader.
  • Gjøre rede for virkningsmekanismene for RICE-prinsippet og kunne benytte dette i behandlingen av akutte idrettsskader.
  • Identifisere og analysere årsaker til belastningsskader og kunne tilrettelegge et tilpasset treningsprogram for utøvere med slike skader.
  • Gjøre rede for hvordan treningsevnen påvirkes av sykdom og skader.
  • Beskrive skade- og sykdomspanoramaet (forekomst, alvorlighetsgrad, skade/sykdomstyper) i sin fordypningsidrett/gren.
  • Analysere sin fordypningsidrett med tanke på å beskrive årsakene (risikofaktorer og skademekanismer) til de vanligste skadetypene, samt forhold ved treningsplanen som bidrar til ulike skadetyper.
  • Kjenne til ulike metoder for å forebygge skader generelt, og kunne utnytte denne kunnskapen og informasjon om skadeårsaker til å forebygge skader og sykdom i sin fordypningsidrett/gren.
Organisering og arbeidsformer
Emnet vil innledes med en forelesningsrekke om forekomst og betydning av idrettsskader, skadetyper og -årsaker, enkelte vanlige skader, prinsipper for akuttbehandling og rehabilitering av idrettsskader, prinsipper for forebygging av idrettsskader og skadeforebyggende tiltak. Studentene vil arbeide i smågrupper (to eller tre studenter med samme fordypningsidrett) med oppgaver knyttet til egen fordypningsidrett med vekt på epidemiologi, skadeårsaker og forebyggende tiltak.
Vurdering

Vurderingen vil skje på grunnlag av innlevering av skriftlig fordypningsoppgave på grunnlag av oppgitt oppgavetekst. Bestått/ikke bestått.

Anbefalt litteratur

Idrettsskader : en illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet / redaktører: Roald Bahr og Sverre Mæhlum. - Oslo : Gazette bok, c2002.
BIBSYS Ask

Artikler og handouts utdelt i undervisningen. Tilsammen ca. 200 s.