Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FAH 342  Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal   5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Aktivitetsformidling III er lagt opp som et praktisk emne med vekt på aerobic og sykkel.
Aktivitetenes/idrettenes egenart og den verdi disse har med tanke på å skape trivsel og opplevelsesrike aktivitetssituasjoner og helsefremmende treningspåvirkning er utgangspunktet. Prinsipper for kroppslig trening og bevegelse blir anvendt. Emnet omfatter også sentrale
undervisningsprinsipper og praktisk anvendelse av disse. Emnet forutsetter kjennskap til en del grunnleggende trenings- og bevegelseslæreprinsipper og metoder, samt kunnskaper i anatomi, fysiologi, pedagogikk og psykologi. Det bygger også på 1. BA "Gymnastikk - dans - aerobic".

  • Faktaboks
Emnekode FAH 342
Emnenavn Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal
Studiepoeng 5 sp
Ansvarlig Ina Guro Moen
Tidspunkt Periode 2
Mål

Studentene skal:

  • Kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre trening til musikk (aerobic og sykkel) tilpasset grupper og enkeltindividers behov.
  • Trene på å observere og vurdere hensiktsmessige bevegelsesløsninger i de utvalgte aktivitetene og vise at de behersker praktisk metodisk innlæring av disse, samt å veilede medstudenter.
  • Kunne tilrettelegg for motiverende, skadeforebyggende aktivitetsformer og et positivt treningsmiljø.
  • Kunne analysere de ulike aktivitetenes funksjonalitet i forhold til arbeid med fysisk aktivitet og helse som forebyggende virkemiddel.
Organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil i størst mulig grad være praktisk og metodisk tilrettelagt og foregå i sal.  Studentene skal arbeide individuelt eller i grupper, med å planlegge og gjennomføre hele eller deler av treningsøkter. Videre må studentene skaffe seg god egenerfaring innen de utvalgte aktivitetene ved egentrening og ved å oppsøke ulike miljø. For å nå målene må studentene være forberedt på en stor grad av egeninnsats.

Vurdering

Studentene skal planlegge to treningsopplegg, et for aerobic og et for sykkel. Hvilket av disse de skal gjennomføre trekkes 1 uke før den praktisk-metodiske eksamen. De skriftlige planene skal være faglig begrunnede treningsopplegg for en gruppe brukere. Studentene skal gjennomføre deler av treningsopplegget ved den praktisk-metodiske eksamen. Graderte karakterer. De to planene teller 20 % hver og gjennomføringen 60 %.

80 % obligatorisk fremmøte.

Kjernelitteratur

Bø, Kari (1989): Gymnastikk i tiden / Kari Bø og Eva-Lill Kamhaug. - Oslo : Norges gymnastikk- og turnforbund : Universitetsforlaget.
BIBSYS Ask

Artikkelsamling som vil foreligge før emnestart.