Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FAH 350 Formidlingsmetodikk 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet formidlingsmetodikk skal være en inspirerende prosess med den hensikt å påvirke studentene til å arbeide mot fastsatte mål. Formidlingskunsten er noe man først og fremst bør lære seg og øve på gjennom praktisk utfoldelse.
 • Faktaboks
Emnekode FAH 350
EmnenavnFormidlingsmetodikk
Studiepoeng5 sp
AnsvarligBørge Oftedal
TidspunktPeriode 2
Mål

Studentene skal kunne tilrettelegge for undervisning i helsefremmende arbeid og formidle budskap på en tydelig, vennlig og læringseffektiv måte.

Studentene skal kunne:

 • Kommunisere med en positiv holdning.
 • Skape glede, inspirasjon, entusiasme og glød.
 • Stå naturlig foran en forsamling og formidle uten unødige fakter.
 • Bruke stemmen passende høyt, klart, variert og tydelig.
 • Variere stemmebruken for å understreke poengene og meningen.
 • Bruke spørsmål, oppgaver for å vekke og aktivisere tilhørerne.
 • Få frem meningen på forskjellige, helhetlige og skapende måter.
 • Disponere tiden hensiktsmessig innen gitte rammer.
 • Forskjellige pedagogiske presentasjonsmåter.
 • Undervise helhetlig ved hjelp av bilde, musikk og ord.
 • Analysere formidlingsmetodikken.
Organisering og arbeidsformer
Undervisningen skal først og fremst være praktisk rettet, og foregår for det meste i sal. Den kan bestå av meget korte teoretiske innledninger og praktiske demonstrasjoner som følges av praktiske øvelser, evalueringer og diskusjoner. Øvelsene vil først foregå i små og etter hvert i store grupper. Studentene får individuelle formidlingsoppgaver i timene, og oppgaver som for eksempel "miniforedrag" som krever større forberedelser til undervisningen.
Vurdering
Det gjennomføres prosessevaluering til bestått/ikke bestått. Alle individuelle oppgaver som blir gitt under emnet må være løst tilfredsstillende. Krav om 80 % oppmøte. Studentene er med på evalueringen av miniforedragene som består av individuelle oppgaver med utgangspunkt i pensum.
Pensum
Skard, Halldor (2001): Formidlingsmetodikk og gledelse. - Oslo, Skapende livsstil AS.
BIBSYS Ask