Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Instruktørkurs i HLR - Førstehjelp 
(Instructor Course in Cardio-Pulmoary Resuscitation )
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Omfang: 10 undervisningstimer inkl. praksis (gjennomføring av den praktiske delen på grunnkurset med en gruppe elever/studenter).
  • Faktaboks
Emnenavn Instruktørkurs i HLR - Førstehjelp
Ansvarlig Reidar Nesheim
ForkravGrunnkurs gjennomført ett av to siste år.
Mål

Kurset holdes etter normen av og i samråd med Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd. Med de aller siste medisinske og pedagogiske tiltak skal det utdannes flest mulig instruktører i førstehjelp.

Kurset gir kompetanse for å undervise grunnkurs i Førstehjelp etter den norske modellen.

Emner i kurset
  • Introduksjon av den norske modellen i HLR/Førstehjelp-undervisning
  • Livreddende tiltak
  • Pedagogiske prinsipper for HLR
  • Hjelpemidler - bruk og vedlikehold
  • Hygiene
  • Undervisningspraksis
Vurdering
Bestått praksis. Innlevering av oppgave.
Pensum

Norsk grunnkurs i førstehjelp / Norsk førstehjelpsråd. - 5. utg. - [Stavanger] : Lærdal, 2006.
BIBSYS Ask

Førstehjelp / Norsk førstehjelpsråd. - Bokmål[utg.], 5. utg. - Oslo : Gyldendal undervisning, 2000. 
BIBSYS Ask