Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 241 Økonomistyring II 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet bygger på SPM240, økonomi I, eller tilsvarende. Emnet vil gi kunnskap om økonomistyring og økonomiske beslutninger.
 • Faktaboks
Emnekode SPM 241
EmnenavnØkonomistyring II
Studiepoeng10 sp
AnsvarligTerje Grann
TidspunktPeriode 3 og 4
ForkravSPM 240 Økonomistyring I (5 sp)
Mål

Studentene skal få:

 • Kunnskap om økonomistyring og økonomiske beslutninger

Studentene skal skaffe seg kunnskap om følgende emner:

 • Kostnader (faste, variable og grensekostnader)
 • Pris som konkurransemiddel
 • Markedstilpasning
 • Kalkulasjon - forskjellige modeller (selvkost og bidragsmetoden)
 • Kostnadsanalyse (break even)
 • Produktvalg (dekningsbidrag og flaskehalsberegninger)
 • Investeringsteori (nåverdi, internrente, pay-back, annuitetsprinsipp)
 • Kapitalbehov og Just-in time filosofi
 • Nytte- / Kostnadsanalyser
 • Regnskapsanalyse
Organisering og arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid og mappeinnlevering.
Vurdering
Mappeinnlevering med graderte karakterer som teller 1/4.
4 timers skriftlig eksamen som teller 3/4.
Pensum
Hoff, Kjell Gunnar (2005): Bedriftens økonomi. - 6. utg. - [Oslo] : Universitetsforl. - Kap. 9,10 og 14.
BIBSYS Ask
Anbefalt litteratur
Hoff, Kjell Gunnar (2005): Bedriftens økonomi. - 6. utg. - [Oslo] : Universitetsforl. - Kap. 9,10 og 14.
BIBSYS Ask