Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 225 Aktivitetslære  20 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Aktivitetslære er læren om aktivitetene og om praktisk metodisk kunnskap og ferdigheter knyttet til kroppsøving og idrettsfag. Kjernen i aktivitetslæren er bevegelsesaktivitet og den betydning bevegelse og forskjellige bevegelseskulturer har i opplæring og oppdragelse av barn og unge. I aktivitetslæren vil gjeldende læreplaner for grunnskole og videregående opplæring være utgangspunkt for valg av aktiviteter. I andre studieår vil det legges spesiell vekt på grunnskolens planer.

Emnet består av kunsten å være i lekende bevegelse (5 sp), individuelle idretter (5 sp) og lagspill (5 sp).  Det velges 3 av 5 aktiviteter i henholdsvis individuelle aktiviteter og lagspill. I emnet er også 5 sp tilpasset fysisk aktivitet for elever med funksjonsnedsettelser. Arbeid med sansemotorisk stimulering vil være basis i deler av aktivitetene.

  • Faktaboks
Emnekode FKI 225
EmnenavnAktivitetslære
Studiepoeng 20 sp
Ansvarlig Ola Fosnæs, Egil Johansen, Maj Britt Aastad Nyheim, Børge Oftedal
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
Vurdering

80 % frammøte med aktiv deltakelse. Alle oppgaver som blir gitt under emnet må være løst tilfredsstillende.

  • Prosessevaluering til bestått/ikke bestått i kunsten å være i lekende bevegelse.
  • Individuell 2 timers skriftlig eksamen i hver av aktivitetene lagspill og individuelle idretter. Gradert karakter. Vektes 30 %.
  • Praktisk-metodisk eksamen i en selvvalgt individuell idrett eller i ett lagspill. Studenten må prioritere to idretter og går opp til eksamen i en av disse. Planlegging av et 45 minutters undervisningsopplegg, der studenten gjennomfører 20 minutter etterfulgt av 10 minutters samtale. Gradert karakter. Vektes 20 %.
  • Gruppeeksamen med vekt på planlegging av undervisning i aktiviteter for klasser som har elev/elever med funksjonsnedsettelser. 3 studenter i gruppa. Oppgaven presenteres for klassen i uke 24. Obligatorisk frammøte og aktiv deltakelse ved medstudenters presentasjoner. Gradert karakter. Vektes 50 %.