Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 315   Lagballspillanalyse  5 sp  
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet bygger videre på IBI 221-valgt ballspillanalyse. Etter gjennomført emne vil studenten få et emnebevis som dokumentasjon på at studenten kan gjennomføre en kamp- og spilleranalyse "live" ved bruk av et PC/videobasert analyseverktøy. Teori om en vitenskapelig kamp- og spilleranalyse blir presentert. Sikker bruk av video og dertil egnet analyseverktøy i bearbeidelse av kamp- og spilleranalyse står sentralt i emnet. Studenten vil tilegne seg kunnskap og erfaring om vesentlige sider ved gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig arbeid innenfor kamp- og spilleranalyse. Studenter må samarbeide om opptak / innhenting av analysedata både for kamp- og spilleranalyse. (Deles i grupper på to studenter). Dette fordi opptak og bruk av to-kamera i spilleranalyse, er en av arbeidsoppgavene studenten skal beherske.
  • Faktaboks
EmnekodeTRL 315
Emnenavn Lagballspillanalyse
Studiepoeng 5 sp
Ansvarlig Einar Sigmundstad
Tidspunkt Periode 1
ForkravIBI 221 (valgt ballspillanalyse)
Bygger påIBI 221-BA2-trenerrollen i lagspill
Mål

Studentene skal:

  • Kunne bruke et videokamera og gjøre et tilfredsstillende opptak av en kamp.
  • Kunne gjennomføre en kamp- og spilleranalyse direkte / "live" ved bruk av analyseverktøyet Interplay.
  • Kunne gjøre opptak og presentere en spilleranalyse ved bruk av to-videokamera- og analyseverktøyet Interplay.
  • Kunne presentere kamp- og spilleranalysedata på en pedagogisk akseptabel måte.
Organisering og arbeidsformer

Undervisningen baseres på forelesninger og laboratorieøvelser. Det må påberegnes en del gruppearbeid i den praktiske delen- og dertil pålagt rapportskriving. Individuelt arbeid med analyseverktøyet må påregnes.

Vurdering
Praktisk del og tilhørende rapport; skriftlig og PC/video presentasjon (Bestått/ikke bestått). Plenumsforelesningene er obligatoriske.
Pensum
Foreligger ved emnestart.