Norges Idrettshøgskole   Studietilbud 2005-2006   (NB! Studiekatalogen kan nå nyttes til modulvalg og til å skaffe seg informasjon av overordnet karakter.Det vil imidlertid kunne bli endringer og/eller suppleringer frem til studiestart)
  
                                                                                       
 
Utskriftsvennlig versjon
Lov om universiteter og høgskoler.

Her finner du mer informasjon  http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html