FIT903/FIT913/FIT963 Kostholdskunnskap og veiledning (5 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
FIT903/FIT913/FIT963
Emnenavn
Kostholdskunnskap og veiledning
Studiepoeng
5 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Christina Gjestvang

Kort om emnet

Emnet inngår i NIH PT Årsstudium (60 SP) og gir teoretisk og praktisk kunnskap innen kostholdskunnskap og veiledning.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • redegjøre for de energigivende næringsstoffene i maten, og gi anbefalinger for mengder av matvarer/næringsstoffer og for næringsmessig sammensetning av kostholdet
 • forklare myndighetenes anbefalinger og bakgrunnen for disse
 • gi enkle, faglig begrunnede råd om kosthold og ernæring til kunder
 • forstå kostholdets betydning for forebygging av de mest sentrale livsstilssykdommer
 • gi råd om væskeinntak og kosthold i forbindelse med utholdenhets- og styrketrening, samt kjenne til hvordan ernæring kan fremme prestasjon ved styrke-  og utholdenhetstrening,

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Vurdering/eksamen

Gjelder for kull PT Oslo H23:

 • Mappevurdering. Bestått/ ikke bestått.
  • Tester, oppgaver og rapporter i læringsplattformen Canvas.
 • Kostholdsveiledning: 14 dagers hjemmeksamen. Gradert karakter (A-F)

Gjelder for kull PT Oslo V24:

 • Mappevurdering. Bestått/ ikke bestått.
  • Tester, oppgaver og rapporter i læringsplattformen Canvas.
  • Mappen må være bestått før eksamen kan avlegges.
 • Individuell hjemmeeksamen (1.5 timer, flersvar). Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Pedersen, J. I., Hjartåker, A., Anderssen, S. A. & Müller, H. (2017). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Gyldendal.
Side 74-87, 100-163, 389-396, 403-407 og 427-429 skal leses:
* Boka kan lånes fra biblioteket: ORIA
** Boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
*** NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

1 ELEKRONISK BOK:
Helsedirektoratet. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ernaering/rapporter/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer
Side 7-8, 246-252, 254-262, 270-272 og 282-284 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.