FIT906/FIT916/FIT966 PT som yrke  (35 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
FIT906/FIT916/FIT966
Emnenavn
PT som yrke
Studiepoeng
35 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Christina Gjestvang

Kort om emnet

Emnet inngår i NIH PT Årsstudium (60 SP) og gir teoretisk og praktisk kunnskap innen trenings- og aktivitetslære, PT-rollen og tilrettelegging for ulike kundegrupper.

Læringsutbytte

To hovedtema

1. Trenings- og aktivitetslære

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike PT-kunder
 • analysere basisøvelser med bakgrunn i funksjonell anatomi og biomekanikk, og på bakgrunn av dette veilede ulike PT-kunder
 • anvende grunnleggende prinsipper og metoder for testing og trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet
 • identifisere og anvende sentrale treningsøvelser og -metoder for styrke, utholdenhet og bevegelighet
 • utføre arbeidskravs- og kapasitetsanalyser innen utholdenhets- og kraftkrevende aktiviteter/idretter
 • lage individuelt tilpassede treningsplaner basert på forskning for ulike PT-kunder innen utholdenhet, styrke og bevegelighet
 • gjennomføre personlig trening uten bruk av tradisjonelle apparater og vekter

2. PT som yrke og tilrettelegging for ulike kundegrupper

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • forklare hvordan fysisk aktivitet påvirker helse
 • forklare og anvende generelle treningsanbefalinger for gravide, seniorer og personer med overvekt/fedme
 • forklare vanlige belastnings-/idrettsskader og hvordan disse kan forebygges
 • utføre grunnleggende førstehjelp og forklare grunnleggende prinsipper forklare grunnleggende vitenskapelig metodelære og praktisere kritisk kildebruk
 • reflektere rundt PT-rollen på områder som etikk, lovverk, markedsføring og salg
 • gjennomføre motiverende, målrettet, effektiv og trygg personlig trening i praksis,

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.
 • Gjennomføre og dokumentere praktisk testing og egentrening.
 • PT-praksis inkl. rapport med egenrefleksjon og hverandrevurdering.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Arbeidskrav

 • 100 % oppmøte i grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR).
 • 100 % oppmøte på caseundervisning på samling 5, 6 og 7 inkl. tre caseoppgaver for ulike treningsmål.
 • Gjennomføre praksis som omfatter:
  • Minimum 20 PT timer med praksisdeltaker
  • Minimum 10 timer jobbskygging av en erfaren PT og observasjon av kundearbeid.

Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

 • Mappevurdering. Bestått/ ikke bestått. Tester, oppgaver og rapporter i læringsplattformen Canvas.

 • Praktisk-metodisk eksamen. Gradert karakter (A-F). Midtveisvurdering (samling 4) (15 % av totalkarakter). Avsluttende eksamen (85 % av totalkarakter): Denne delen må vurderes til minimum bestått (karakter E) for at praktisk-metodisk eksamen totalt kan bestås (karakter A-E). To ukers forberedelse gjennom utarbeidelse av skriftlig treningsplan basert på utleverte caseoppgaver. Innlevering én uke før praktisk gjennomføring. Praktisk gjennomføring (ca. 20 min) av personlig trening knyttet til treningsplanen. Muntlig eksaminering (ca. 35 min.) fra teoretisk innlevering og praktisk gjennomføring, inkl. spørsmål fra øvrige deler av pensum. 

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 5 BØKER:
Abrahamsen, F., Arntzen, A., Haugen, R. & Thomsen, E. K. (2019). Personlig trener og gruppeinstruktør: En coachende tilnærming. Fagbokforlaget.
Kap. 1, 6, 7, 9 og 14 skal leses:
* Boka kan lånes fra biblioteket: ORIA

Gjerset, A. (Red.). (2015). Idrettens treningslære (2. utg.). Gyldendal undervisning.
Kap. 12, 24, 27 (s. 566-585) og 28 (s. 586-601) skal leses:
* Boka kan lånes fra biblioteket:  ORIA

Lohne-Seiler, H. & Langhammer, B. (2018). Fysisk aktivitet og trening blant eldre: Betydning for fysisk kapasitet og funksjon. Cappelen Damm.
Kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 skal leses:
* Boka kan lånes fra biblioteket: : ORIA

Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad, B. R. & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening: I teori og praksis. Gyldendal undervisning.
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 19
:
* Boka kan lånes fra biblioteket: ORIA
** Boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
*** NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

Torstveit, M. K, Lohne-Seiler, H., Berntsen, S. & Anderssen, S. A. (Red.). (2018). Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Cappelen Damm.
Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 og 14 skal leses:
* Boka kan lånes fra biblioteket: ORIA

15 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Metode og kritisk kildebruk:
Grimes, D. A. & Schulz, K. F. (2002). Descriptive studies: What they can and cannot do. Lancet, 359(9301), 145-149. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07373-7
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Levin, K. A. (2007). Study design VII: Randomised controlled trials. Evidence-Based Dentistry, 8(1), 22-23. https://doi.org/10.1038/sj.ebd.6400473
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Redaksjonen for kildekompasset. (u.å.). Kildekritikk. Kildekompasset. https://kildekompasset.no/kildekritikk/
* Nettsiden: Klikk på denne lenken.

Rabdomyolyse
:
Tazmini, K., Schreiner, C., Bruserud, S., Raastad, T. & Solberg, E. (2017). Treningsindusert rabdomyolyse – en pasientserie. Tidsskrift for den norske legeforening. https://doi.org/10.4045/tidsskr.16.1103
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Effekt av personlig trener:
Hunter, J. R., Gordon, B. A., Lythgo, N., Bird, S. R., & Benson, A. C. (2018). Exercise at an onsite facility with or without direct exercise supervision improves health-related physical fitness and exercise participation: An 8-week randomised controlled trial with 15-month follow-up. Health Promotion Journal of Australia, 29(1), 84-92. https://doi.org/10.1002/hpja.2
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rustaden, A. M., Haakstad, L. A. H. & Bø, K. (2017). Effects of Body Pump and resistance training with and without a personal trainer on muscle strength and body composition in overweight and obese women - A randomised controlled trial. Obesity Research Clinical Practice, 11, 728-739. https://doi.org/10.1016/j.orcp.2017.03.003.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Storer, T. W., Dolezal, B. A., Berenc, M. N., Timmins, J. E., & Cooper, C. B. (2014). Effect of supervised, periodized exercise training vs. self-directed training on lean body mass and other fitness variables in health club members. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(7), 1995-2006. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000331
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Trening under og etter graviditet:
Committee Opinion No. 804. (2020). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstetrics & Gynecology, 135(4), 991-993. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003773
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Utholdenhetstrening:
Buchheit, M. & Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part I: Cardiopulmonary emphasis. Sports Medicine, 43(5), 313-338. https://doi.org/10.1007/s40279-013-0029-x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Milanovic, Z,. Sporis, G. & Weston M. (2015). Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT) and continuous endurance training for VO2max improvements: A systematic review and meta-analysis of controlled trials. Sports Medicine, 45(10), 1469-1481. https://doi.org/10.1007/s40279-015-0365-0
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rønnestad, B. R., & Mujika, I. (2013). Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: A review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(4), 603-612. https://doi.org/10.1111/sms.12104
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Styrketrening:
Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Davies, T. B., Lazinica, B., Krieger, J. W., & Pedisic, Z. (2018). Effect of resistance training frequency on gains in muscular strength: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 48(5), 1207-1220. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0872-x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Orazem, J. & Sabol, F. (2021). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. Journal of Sport and Health Science, 11(2), 202-211. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 35(11), 1073-1082. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Trening og vektnedgang:
Swift, D. L., McGee, J. E., Earnest, C. P., Carlisle, E., Nygard, M., & Johannsen, N. M. (2018). The effects of exercise and physical activity on weight loss and maintenance. Progress in Cardiovascular Diseases61(2), 206–213. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2018.07.014
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

ELEKTRONISK ØVELSESBANK - Alle 3 ligger i Canvas:
NIH Aktiv. (u.å.). PT Spotting arbeidshefte [Pdf-kompendium]. Norges idrettshøgskole.

NIH Aktiv. (u.å.). Øvelsesbank styrketrening [E-bok og pdf-kompendier]. Norges idrettshøgskole.

NIH Aktiv. (u.å.). Øvelsesbank tøying- og bevegelighetstyrketrening [E-bok og pdf-kompendier]. Norges idrettshøgskole.

1 NETTSIDE:
Idrettsskader:
Senter for idrettsskadeforskning. (u.å.). Best uten skader. Skadefri.no. http://skadefri.no/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.
** "Skadefri" finnes også som APP, gratis.

ANDRE DIGITALE RESSURSER:
MA Biomek
* Gratis app for Android og iOS

MA Basis4
* Gratis app i Canvas (Betalingsapp for Android og iOS)

Anbefalt litteratur

Om du ønsker ytterligere fordypning, anbefales denne boka (frivillig lesing, ikke kjernelitteratur):

UTDRAG FRA 1 BOK
:

Hargens, T., Edwards, E. S., Musto, A. A., Piercy, K. L. & American College of Sports Medicine. (2021). ACSM's resources for the personal trainer (6. utg.). Wolters Kluwer.
Disse kapitlene anbefales lest:
Kap. 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20:
* Boka kan lånes fra biblkoteket: ORIA