FIT902/FIT912/FIT962 PT som yrke  (40 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
FIT902/FIT912/FIT962
Emnenavn
PT som yrke
Studiepoeng
40 sp
Semester
Våren 2023
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Christina Gjestvang

Kort om emnet

Emnet inngår i studieprogram personlig trener (60 SP) og gir teoretisk og praktisk kunnskap innen trenings- og aktivitetslære, coaching, PT-rollen og tilrettelegging for ulike kundegrupper.

Læringsutbytte

Tre hovedtema:

1. Trenings- og aktivitetslære

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike PT-kunder,
 • analysere basisøvelser med bakgrunn i funksjonell anatomi og biomekanikk, og på bakgrunn av dette veilede ulike PT-kunder,
 • anvende grunnleggende prinsipper og metoder for testing og trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet,
 • identifisere og anvende sentrale treningsøvelser og -metoder for styrke, utholdenhet og bevegelighet,
 • utføre arbeidskravs- og kapasitetsanalyser innen utholdenhets- og kraftkrevende aktiviteter/idretter,
 • lage individuelt tilpassede treningsplaner basert på forskning for ulike PT-kunder innen utholdenhet, styrke og bevegelighet

2. Coaching og PT-rollen

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gjennomføre personlig trening uten bruk av tradisjonelle apparater og vekter,
 • anvende teknikker fra coaching og motiverende samtale til å avdekke utgangspunkt, målsetting og motivasjon hos ulike PT-kunder,
 • gjennomføre motiverende, målrettet, effektiv og trygg personlig trening i praksis,
 • forklare grunnleggende vitenskapelig metodelære og praktisere kritisk kildebruk,
 • gjøre rede for holdningsarbeid og tiltak innen antidopingarbeid,
 • reflektere rundt PT-rollen på områder som etikk, lovverk, markedsføring og salg,

3. Personlig trening og tilrettelegging for ulike kundegrupper

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • forklare hvordan fysisk aktivitet påvirker helse,
 • forklare og anvende generelle treningsanbefalinger for gravide, seniorer og personer med overvekt/fedme,
 • reflektere rundt spiseforstyrrelser og kroppspress som samfunnsproblem,
 • forklare vanlige belastnings-/idrettsskader og hvordan disse kan forebygges
 • utføre grunnleggende førstehjelp og forklare grunnleggende prinsipper

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.
 • Gjennomføre og dokumentere praktisk testing og egentrening.
 • PT-praksis inkl. rapport med egenrefleksjon og hverandrevurdering.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Arbeidskrav

 • 100 % oppmøte i grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR).
 • 100 % oppmøte på caseundervisning på samling 5, 6 og 7 inkl. tre caseoppgaver for ulike treningsmål.
 • Gjennomføre praksis som omfatter:
  • Minimum 20 PT timer med praksisdeltaker
  • Minimum 10 timer jobbskygging av en erfaren PT og observasjon av kundearbeid
  • Minimum 10 timer salgspraksis på treningssenter

Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

 • Mappevurdering. Bestått/ ikke bestått.
  • Tester, oppgaver og rapporter fra praktisk trening, i læringsplattformen Canvas.  
 • Praktisk-metodisk eksamen. Gradert karakter (A-F).
  • Midtveisvurdering (samling 4) (15 % av totalkarakter).
  • Avsluttende eksamen (85 % av totalkarakter): Denne delen må vurderes til minimum bestått (karakter E) for at praktisk-metodisk eksamen totalt kan bestås (karakter A-E).
   • To ukers forberedelse gjennom utarbeidelse av skriftlig treningsplan basert på utleverte caseoppgaver. Innlevering én uke før praktisk gjennomføring.
   • Praktisk gjennomføring (ca. 20 min) av personlig trening knyttet til treningsplanen.
   • Muntlig eksaminering (ca. 35 min.) fra teoretisk innlevering og praktisk gjennomføring, inkl. spørsmål fra øvrige deler av pensum.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 5 BØKER:
Abrahamsen, F., Arntzen, A., Haugen, R. & Thomsen, E. K. (2019). Personlig trener og gruppeinstruktør: En coachende tilnærming. Fagbokforlaget.
Hele boka, unntatt kap. 10-13:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Gjerset, A. (Red.). (2015). Idrettens treningslære (2. utg.). Gyldendal undervisning.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 12
Kap. 24
Kap. 27 (s. 566-585)
Kap. 28 (s. 586-601)

* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Lohne-Seiler, H. & Langhammer, B. (2018). Fysisk aktivitet og trening blant eldre: Betydning for fysisk kapasitet og funksjon. Cappelen Damm.
Kap. 1-3 og 6-11 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad, B. R. & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening: I teori og praksis. Gyldendal Undervisning.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 1-8, 10-14, 16 og 19
:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

Torstveit, M. K, Lohne-Seiler, H., Berntsen, S. & Anderssen, S. A. (Red.). (2018). Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Cappelen Damm.
Kap. 2-7, 12-13 og 15 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Helse og adferd:
Beauchamp, M. R., Crawford, K. L. & Jackson, B. (2019). Social cognitive theory and physical activity: Mechanisms of behavior change, critique, and legacy. Psychology of Sport and Exercise, 42, 110-117. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.11.009
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Getz, L., Kirkengen, A. L. & Ulvestad, E. (2011). Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131, 683-687. https://doi.org/10.4045/tidsskr.10.0874
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Warnecke, E. (2014). The art of communication. Australian Family Physician, 43(3), 156-158. https://www.racgp.org.au/afp/2014/march/art-of-communication/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Metode og kritisk kildebruk:
Grimes, D. A. & Schulz, K. F. (2002). Descriptive studies: What they can and cannot do. Lancet, 359(9301), 145-149. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07373-7
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kildekompasset. (u.å.). Kildekritikk. https://kildekompasset.no/kildekritikk/
* Nettsiden: Klikk på denne lenken.

Levin, K. A. (2007). Study design VII: Randomised controlled trials. Evidence-Based Dentistry, 8(1), 22-23. https://doi.org/10.1038/sj.ebd.6400473
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kroppsbilde:
Mathisen, T. F. & Olsen, T. (2016). Når kroppsfokus blir patologisk: Sosiale medier, fitness og spiseforstyrret atferd. Norsk Tidsskrift for Ernæring, 14(3), 6-11. https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/ntfe.14.3.2
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Prichard, I. & Tiggemann, M. (2008). Relations among exercise type, self-objectification, and body image in the fitness centre environment: The role of reasons for exercise. Psychology of sport and exercise, 9(6), 855-866. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2007.10.005
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Tylka, T. L. & Wood-Barcalow, N. L. (2015). What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition. Body image, 14, 118-129. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.04.001
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rabdomyolyse:
Tazmini, K., Schreiner, C., Bruserud, S., Raastad, T. & Solberg, E. (2017). Treningsindusert rabdomyolyse – en pasientserie. Tidsskrift for den norske legeforening. https://doi.org/10.4045/tidsskr.16.1103
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Effekt av personlig trener:
Hunter, J. R., Gordon, B. A., Lythgo, N., Bird, S. R., & Benson, A. C. (2018). Exercise at an onsite facility with or without direct exercise supervision improves health-related physical fitness and exercise participation: An 8-week randomised controlled trial with 15-month follow-up. Health Promotion Journal of Australia, 29(1), 84-92. https://doi.org/10.1002/hpja.2
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rustaden, A. M., Haakstad, L. A. H. & Bø, K. (2017). Effects of Body Pump and resistance training with and without a personal trainer on muscle strength and body composition in overweight and obese women - A randomised controlled trial. Obesity Research Clinical Practice, 11, 728-739. https://doi.org/10.1016/j.orcp.2017.03.003.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Storer, T. W., Dolezal, B. A., Berenc, M. N., Timmins, J. E., & Cooper, C. B. (2014). Effect of supervised, periodized exercise training vs. self-directed training on lean body mass and other fitness variables in health club members. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(7), 1995-2006. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000331
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Trening under og etter graviditet:
Committee Opinion No. 804. (2020). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstetrics & Gynecology, 135(4), 991-993. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003773
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Utholdenhetstrening:
Buchheit, M. & Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part I: Cardiopulmonary emphasis. Sports Medicine, 43(5), 313-338. https://doi.org/10.1007/s40279-013-0029-x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Milanovic, Z,. Sporis, G. & Weston M. (2015). Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT) and continuous endurance training for VO2max improvements: A systematic review and meta-analysis of controlled trials. Sports Medicine, 45(10), 1469-1481. https://doi.org/10.1007/s40279-015-0365-0
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rønnestad, B. R., & Mujika, I. (2013). Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: A review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(4), 603-612. https://doi.org/10.1111/sms.12104
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Styrketrening:
Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Davies, T. B., Lazinica, B., Krieger, J. W., & Pedisic, Z. (2018). Effect of resistance training frequency on gains in muscular strength: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 48(5), 1207-1220. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0872-x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Orazem, J. & Sabol, F. (2021). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. Journal of Sport and Health Science, 11(2), 202-211. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 35(11), 1073-1082. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

ELEKTRONISK ØVELSESBANK - Alle 3 ligger i Canvas:
NIH Aktiv. (u.å.). PT Spotting arbeidshefte [Pdf-kompendium]. Norges idrettshøgskole.

NIH Aktiv. (u.å.). Øvelsesbank styrketrening [E-bok og pdf-kompendier]. Norges idrettshøgskole.

NIH Aktiv. (u.å.). Øvelsesbank tøying- og bevegelighetstyrketrening [E-bok og pdf-kompendier]. Norges idrettshøgskole.

2 NETTSIDER:
Bratland-Sanda, S. (u.å.). Spiseforstyrrelser i treningsbransjen: En veileder fra ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser og Virke trening (2. utg.). https://docplayer.me/1668199-Spiseforstyrrelser-i-treningssenterbransjen-en-veileder-fra-ros-radgivning-om-spiseforstyrrelser-og-virke-trening-2-utgave-solfrid-bratland-sanda.html
* Denne finnes online: Klikk på denne siden.

Idrettsskader:
Senter for idrettsskadeforskning. (u.å.). Best uten skader. Skadefri.no. http://skadefri.no/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.
** "Skadefri" finnes også som APP, gratis.

Coaching-verktøy og PT som yrke: 
Helsedirektoratet. (2017, 7.mars). Motiverende intervju (MI). https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju  
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

ANDRE DIGITALE RESSURSER:
MA Biomek
* Gratis app for Android og iOS

MA Basis4
* Gratis app i Canvas (Betalingsapp for Android og iOS)
___________________________________________________________________________________________________________

Anbefalt litteratur

Om du ønsker ytterligere fordypning, anbefales denne boka (frivillig lesing, ikke kjernelitteratur):

UTDRAG FRA 1 BOK
:

Hargens, T., Edwards, E. S., Musto, A. A., Piercy, K. L. & American College of Sports Medicine. (2021). ACSM's resources for the personal trainer (6. utg.). Wolters Kluwer.
Disse kapitlene anbefales lest:
Kap. 7-10, 13 og 14, 15-20:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA