FRI303 Friluftsliv, innovasjon og entreprenørskap (10 sp) 

(Friluftsliv, innovation and entrepreneurship )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI303
Emnenavn
Friluftsliv, innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Axel Rosenberg

Kort om emnet

I dette emnet vil studentene bli kjent med innovasjon og entreprenørskap som redskap for idéutvikling, prosjektutvikling og virksomhetsetablering i friluftsliv. Sentrale tema vil være innovasjon, kreativitet, prosjektarbeid, organisatoriske mekanismer og prosessen fra idé til produkt. Målsetningen er at studentene skal kunne gjøre sin friluftslivsfaglige kunnskap/ kompetanse relevant for arbeidsmarkedet, kunne skape sin egen arbeidsplass og bidra til utvikling innenfor et arbeidsmarked i sterk vekst.

Deler av undervisningen vil kunne bli gjennomført ute i ulike naturmiljø og årstider. Studentene må selv ha det utstyr som kreves for å være ute og delta i aktiviteter.  Informasjon om hvilket utstyr dette gjelder kommer ved studiestart.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • forklare innovasjon og entreprenørskap som teoretiske begreper med flere betydninger
 • identifisere innovative produkter og tjenester innenfor friluftslivsfeltet
 • demonstrere evne til å tenke innovativt og fantasifullt om mulighetene for en nystartet friluftslivsorganisasjon til nytte for samfunnet, kloden og dem selv
 • utforme en forretningsidé, registrere den offisielt som et selskap, og reflektere kritisk over dannelsen
 • demonstrere levedyktigheten til en ny bedrift gjennom en detaljert skriftlig forretningsplan
 • artikulere hovedbegrunnelsen, målene og tiltenkte handlinger til en virksomhet designet av dem selv
 • reflektere over bærekraftsperspektiver i relasjon til innovasjon og entreprenørskap

Læringsformer og aktiviteter

Sentralt i emnet er prosessen der studentene arbeider med et selvvalgt konsept som de utvikler fra ide til produkt. Denne prosessen vil bli understøttet av læringsformer og aktiviteter som forelesninger, casestudier, seminarer, ekskursjoner til virksomheter, presentasjoner og oppgaveskriving.

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves:

 • 80 % oppmøte på seminarer/undervisningsaktivitet og 100 % fremmøte på ekskursjoner og bedriftsbesøk.
 • Innlevering av prosessbasert refleksjonsnotat.

Arbeidskravene vurderes godkjent/ ikke godkjent.

I særskilte tilfeller der fravær skyldes sykdom ol. vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/ læringsarbeid.

Vurdering/eksamen

 • Skriftlig forretningsplan (60 %). Gradert karakter (A-F).
 • Muntlig ‘Pitch’ presentasjon (40 %). Gradert karakter (A-F).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Kuiper, G. & Smit, B. (2014). Imagineering: Innovation in the experience economy. CABI.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 ELEKTRONISK BOK:
Gittell, R., Magnsson, M. & Meranda, M.(2012). The sustainable business case book. Saylor cademy. https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainable-business-case-book/
Kapittel 5, del 1: Overview of entrepreneurship skal leses:
* Boka finnes elektronisk: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Hjellset, V. (2019). Trygg av natur: Virker det sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv? OsloMet. https://www.tryggavnatur.no/wp-content/uploads/2019/06/TAN-–-virker-det280519-1.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner som PDF i Canvas:
Rosenberg, A. (Red.). (2022). FRI303: Våren 2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabtisk etter APA 7. utg.:
Beames, S. & Brown, M. (2017). Disneyization and the provision of leisure experiences. I K. Spracklen, B. Lashua, E. Sharpe & S. Swain (Red.), The Palgrave handbook of leisure theory (s. 855-871). Palgrave Macmillan. 

Bridge, S. & O’Neill, K. (2017). Understanding enterprise: Entrepreneurship & small business (5. utg.). Red Globe Press.
* Side 1-3 og 231-253.

Kalbach, J. (2016). Mapping experiences: A complete guide to creating value through journeys, blueprints and diagrams. O'Reilly Media.
* Side 137-175.

Moe, V. F., Leirhaug, P. E. & Resaland, G. K. (2015). Pedagogisk entreprenørskap i kroppsøvingsfagets grenseland. I F. O. Haara & I. K. R. Ødegård (Red.), Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap (s. 179-196). Cappelen Damm akademisk. 

Ratten, V. (2019). Social entrepreneurship in sport: How sport can deliver social well-being. Routledge.
* Side 1-14.

Ødegård, I. & Røe, K. (2015). Pedagisk entreprenørskap: Begreper og begrunnelser. I F. O. Haara & I. K. R.  Ødegård (Red.), Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap (s. 23-40). Cappelen Damm akademisk.

6 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPNKlikk på denne lenken.

Abu-Saifan, S. (2012). Social entrepreneurship: Definition and boundaries. Technology Innovation Management Review, February, 22-27. https://timreview.ca/article/523
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

Beames, S. (2017). Innovation and outdoor education. Journal of Outdoor and Environmental Education, 20(1), 2-6. https://doi.org/10.1007/BF03400997
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Lugosi, P. (2008). Hospitality spaces, hospitable moments: Consumer encounters and affective experiences in commercial settings. Journal of Foodservice, 19, 139-149. https://doi.org/10.1111/j.1745-4506.2008.00092.x
* Artikkelen finner du som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Pine, B. J. II. & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97-105.
* Artikkelen finner du som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Yachin, J. M. (2018). The ‘customer journey’: Learning from customers in tourism experience encounters. Tourism Management Perspectives, 28, 201–210. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.09.002
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Varley, P. (2006). Confecting adventure and playing with meaning: The adventure commodification continuum. Journal of Sport Tourism, 11, 173–194. https://doi.org/10.1080/14775080601155217
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.