IDR112 Ballspill 2 (5 sp) 

(Ball sports 2 )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR112
Emnenavn
Ballspill 2
Studiepoeng
5 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Jacob Wienecke

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til praktisk-metodiske perspektiver på ferdighetsutvikling i ballspill, deriblant ikke-lineær pedagogikk, med vekt på integrasjon av kunnskap på tvers av ulike fagdisipliner.

Emnet skal gi grunnleggende ferdighetsutvikling, og kunnskap innenfor utvalgte ballspill for å få praktisk forståelse for innlæring og utvikling av ferdigheter samt innsikt i idrettens egenart.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • oppnå egenferdigheter innenfor hvert ballspill
  • reflektere over egen og andres praksis samt kunne anvende ballspillenes terminologi
  • anvende grunnleggende praktisk-metodiske prinsipper for praktisk ferdighetsutvikling og ikke-lineær pedagogikk i ballspill
  • identifisere og gjøre rede for sentrale betingelser som påvirker ferdighetslæring og prestasjon i idretten
  • identifisere og gjøre rede for koblinger mellom persepsjon og handling med utgangspunkt i idrettens egenart, spillets faser og dynamikk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på en kombinasjon av lærerstyrt praksisundervisning, gruppe- og individuelt arbeid. Den studerende må forvente teoretiske og praktiske hjemmeoppgaver samt egentrening.

Arbeidskrav

80% obligatorisk oppmøte for hvert ballspill med fysisk aktiv deltagelse.

Arbeidskravet skal registreres som godkjent før vurdering av mappen.

Vurdering/eksamen

Mappeevaluering. Bestått/ ikke bestått.

  • inneholder flere praktisk-teoretiske oppgaver (inkl. videoopgaver av egenferdigheter).

Kjernelitteratur

BALLSPILL:
1 BOK:
Wienecke, J., & Damsgaard, L. (2020). Boldspilsundervisning i teori og praksis. Forlaget Hetland.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

HÅNDBALL:
1 KAPITTEL FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas::
Giske, R. (2012). Håndball. I E. Enoksen, S-H. Sletten & A. O. Brunes (Red.), Aktivitetslære (3. utg., s. 57-77). Gyldendal.
(Klarert via BOLK 07.12.22. / AGG - Bibl.)

BASKETBALL:
1 KAPITTEL FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Fosnæs, O. (2012). Basketball. I E. Enoksen, S-H. Sletten & A. O. Brunes (Red.), Aktivitetslære (3. utg., s. 30-56). Gyldendal.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 07.12.22. / AGG - Bibl.)

UTDRAG FRA UPUBLISERT DOKUMENT:
Fosnæs, O. (2015). Basketball. I O. Fosnæs, Ballspillboka. Norges idrettshøgskole.
Med forbehold.

SKØYTER:
1 BOK:
Wright, P. (2007). Ut på skøyter: Praktiske råd og ideer for allsidig skøyteopplæring. Akilles.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA