FIT834/FIT854/FIT864 Kostholdskunnskap (5 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
FIT834/FIT854/FIT864
Emnenavn
Kostholdskunnskap
Studiepoeng
5 sp
Semester
Høst eller vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Linn Christin Risvang

Kort om emnet

Emnet gir en kort innføring i menneskets grunnleggende ernæringsmessige behov, der helse og utvikling skal ivaretas. Tema som undervises er makronæringsstoffer og utvalgte mikronæringsstoffer, helsekost og kosttilskudd, grunnlaget for og innholdet i de norske næringsstoff- og matvareanbefalinger.
Videre gis en kort gjennomgang av mer spesifikke anbefalinger og typiske utfordringer for ungdom, gravide, og vegetarianere.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • redegjøre for de energigivende næringsstoffene i maten, og gi anbefalinger for mengder av matvarer/næringsstoffer og for næringsmessig sammensetning av kostholdet,
  • forklare hvilke utvalgte mikronæringsstoffer som hyppig er forbundet med mangel i det norske kostholdet, samt kunne anbefale riktig mengde inntak av disse,
  • forklare myndighetenes anbefalinger og bakgrunnen for disse,
  • vurdere særskilte ernæringshensyn for visse grupper i befolkningen

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

  • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
  • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
  • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Vurdering/eksamen

  • Mappevurdering (digitale tester, innleveringer). Det gis to muligheter for å korrigere mappen før endelig vurdering. Mappen må være bestått før eksamen kan avlegges.
  • 1.5 timer individuell digital hjemmeeksamen (flersvar). Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Pedersen, J. I., Hjartåker, A., Anderssen, S. A. & Müller, H. (2017). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Gyldendal.
Disse sidene skal leses:
Kap 5:
Energiomsetning s.74-87
Kap 7: De energigivende næringsstoffene s.100-142.
Kap 8: Omsetning av de energigivende næringsstoffene s.143-163
Kap 10: Vitaminer s.183-185 og Vitamin D s.196-204
Kap 11: Mineralstoffer og sporelementer s.241-242, Kalsium s.242-250, Jern s.259-270 og Jod s.281-284.
Kap 15: Ernæring og kosthold i ulike grupper - gravide s.389-396, Ungdom s.403-407 og Vegetarianere s.427-429.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
*** NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

2 ELEKRONISKE BØKER:
Helsedirektoratet. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ernaering/rapporter/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer
Disse sidene skal leses:
"Oppsummering av kostholdsrådene". s.7-8
"Prinsipper og metodologi som ligger til grunn for de norske kostholdsrådene". s.12-43
"Kosttilskudd". s.188-194, 196-197 og 205-207
"Fra evidensbasert kunnskap til råd om kosthold". s.293-298
"Råd om kosthold og fysisk aktivitet". s.302-315
* Denne finnes online:
 Klikk på denne lenken.

Helsedirektoratet. (2016, september). Kostholdshåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/51/Kosthaandboken-IS-1972.pdf
Disse sidene skal leses:
"Kosttilskudd". s.34-35
"Kosthold i ulike livsfaser" (Gravide og ammende, barn og ungdom, voksne, eldre). s.38 og 42-43
"Vegetarkost". s.161-165
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Nasjonalt råd for ernæring. (u.å.). Risiko for jodmangel i Norge: Identifisering av et akutt behov for tiltak (IS-0591). http://www.ernaeringsradet.no/wp-content/uploads/2016/06/IS-0591_RisikoForJodmangeliNorge.pdf 
Disse sidene skal leses: 9-17:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

Helsenorge. (u.å.). Vegetarisk kosthold. https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Mattilsynet. (u.å.). Råd til spesielle grupper. Matportalen. http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Spilde, I. (2022). Ingen enkel sammenheng mellom melkeprodukter og hjertesykdom. Forskning.no. https://forskning.no/hjerteinfarkt-mat-og-helse/ingen-enkel-sammenheng-mellom-melkeprodukter-og-hjertesykdom/2090086
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Helsedirektoratet. (2021). Utviklingen i norsk kosthold (Rapport IS-3020). https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utviklingen-i-norsk-kosthold
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 PODKAST:
Gregersen, I., Olsen, M. B., & Kong, X. Y. (Programledere). (2022, 13. oktober). Kaffeprat med Jacob Juel Christensen – Bra eller dårlig for helsa? Er vi forskere enige nå? [Audiopodkast-episode]. I Labprat. Forskning.no. https://forskning.no/ernaering-mat-podcast/er-kaffe-sunt/2091371
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.