FIT901/FIT951/FIT961 Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære (10 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
FIT901/FIT951/FIT961
Emnenavn
Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære
Studiepoeng
10 sp
Semester
Våren 2023
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Christina Gjestvang

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende og forskningsbasert kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi, fysiologi og treningslære. Kunnskapen gir teoretisk basis for de andre emnene ved NIH Aktiv, og for det praktiske arbeidet som personlig trener.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • beskrive skjelettets oppbygging og funksjon, inkl. de viktigste leddene,
 • gjøre rede for utspring, feste og funksjon til sentral skjelettmuskulatur,
 • gjøre rede for basale biomekaniske prinsipper samt hvordan disse ligger til grunn for bevegelsesapparatets funksjon,
 • gjøre rede for grunnleggende fysiologi som er viktig for forståelse av treningspåvirkning,
 • forklare grunnleggende treningslære,
 • gjøre rede for treningsprinsippene belastning og tilpasning, variasjon, progresjon, kontroll, helhetlig stimulering, individuell tilpasning og spesifisitet.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver og tester knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning, forelesning og gruppediskusjoner.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Vurdering/eksamen

 • Mappevurdering. Tester og oppgaver i læringsplattformen Canvas. Mappen vurderes til bestått/ ikke bestått.
 • Individuell flersvarseksamen som digital hjemmeeksamen (2 timer). Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Gjerset, A. (Red.). (2015). Idrettens treningslære (2. utg.). Gyldendal undervisning.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 1,2 og 3
Kap. 13 (s. 168-183)
Kap. 15
Kap. 16 (s. 262-269)
Kap. 17 (s. 270-321)
Kap. 18 (s. 369-400)
Kap. 21 (s. 461-470)
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad, B. R. & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening: I teori og praksis. Gyldendal Undervisning.
Kap. 18 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

INTERNT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Eriksrud, O. (2011). NIH Aktiv basis: Anatomi [Internt kompendium]. Norges idrettshøgskole. 
* Kompendiet kan lastes ned vederlagsfritt i Canvas når emnet åpner.

Anbefalt litteratur

Om du ønsker ytterligere fordypning, anbefales denne boka (frivillig lesing, ikke kjernelitteratur):

Dahl, H. A. (2005). Klar, ferdig, gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi. Cappelen akademisk.
Hele boken anbefales lest med unntak av kapittel 7, 8 og 9.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​